Udayo Sapana Sabai by Murli Dhar

2,013 views


English Content

Rhythm : 2/4

Root Chord : G

 Download PDF


Intro:- |G|Em|G|

Song:- ||:Am|%|Am|Em|G|%:||G|Gm|G|%|Am|Em|G|%|
|Am|%|Am|Em|G|%|

(Udayo sapana sabai hurile) x2
(Sapana sabai hurile) x2
Udayo sapana sabai hurile

Verse:- ||:G|%|G|Em|Am|Em|G|%:||G|Bm|G|Bm|Am|A|G|%|
|Em|%|C|%|G|%|Em|%|G|A|F#|G|%|Am|Em|G|%|
|Am|%|Am|Em|G|%|

(Nishchal aakhama chokho mayako
Kasto athot thiyo) x2
Himal jasto achal rahane
Hamro preeti thiyo
Maya preeti ko
Maya preeti ko natutne dori
Kasle katyo chhurile
Sapana sabai hurile
Udayo sapana sabai hurile

Verse:-||:G|%|G|Em|Am|Em|G|%:||G|Bm|G|Bm|Am|A|G|%|
|Em|%|C|%|G|%|Em|%|G|A|F#|G|%|Am|Em|G|%|
|Am|%|Am|Em|G|%|

(Punarjanam ma purabjanam ko
Kehi ansh thiyo) x2
Khola nala ra jharna pahad ko
Mitho sangeet thiyo
Kaha bata ayo
Kaha bata ayo alachine batas
Udai lagyo nisthuri le
Sapana sabai hurile

Song:- ||:Am|%|Am|Em|G|%:||G|Gm|G|%|Am|Em|G|%|
|Am|%|Am|Em|G|%|

Udayo sapana sabai hurile
(Sapana sabai hurile) x2

Related Songs