guraasa sangai fulu bhanchha/गुरास सँगइ फुलु भन्छ by Muna Magar

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

गुरास सँगइ फुलु भन्छ
भमरा सँगइ भुलु भन्छ
गुरास सँगइ फुलु भन्छ
भमरा सँगइ भुलु भन्छ
थाहै न पाइ बाल पन्को 
फेरी एद्छ बानि
यो जियान मा छाएछ
लर्के जवानि
यो जियान मा छाएछ
लर्के जवानि
गुरास सँगइ फुलु भन्छ
पन्ची सँगइ बेग हानि
यो मनले उडु भन्छ
एक्कै छिन मा डारा पारी हिमाल तिर
पुगु भन्छ

यो मनले हिजो आज
माया पृती साटु भन्छ
उनी सँगइ भुलिएर
हर समयए काटु बन्छ
यो मनले हिजो आज
माया पृती साटु भन्छ
उनी सँगइ भुलिएर
हर समयए काटु बन्छ 
मिलन हाम्रो कैले घाम
रैछ कहिले पानी
यो जियान मा छाएछ
लर्के जवानि
यो जियान मा छाएछ लर्के 
जवानि
यो जियान मा छाएछ
लर्के जवानि
यो जियान मा छाएछ
लर्के जवानि
यो जियान मा छाएछ
लर्के जवानि
यो जियान मा छाएछ
लर्के जवानि
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

guraasa sangai fulu bhanchha
bhamaraa sangai bhulu bhanchha
guraasa sangai fulu bhanchha
bhamaraa sangai bhulu bhanchha
thaahai na paai baala panko 
feri yedchha baani
yo jiyaan maa chhaayechha
larke jawaani
yo jiyaan maa chhaayechha
larke jawaani
guraasa sangai fulu bhanchha
panchi sangai beg haani
yo manale uDu bhanchha
ekkai chhin maa Daaraa paari himaal tira
pugu bhanchha

yo manale hijo aaja
maayaa priti saaTu bhanchha
uni sangai bhuliyera
har samaye kaaTu banchha
yo manale hijo aaja
maayaa priti saaTu bhanchha
uni sangai bhuliyera
har samaye kaaTu banchha 
milan haamro kaile ghaama
raichha kahile paani
yo jiyaan maa chhaayechha
larke jawaani
yo jiyaan maa chhaayechha larke 
jawaani
yo jiyaan maa chhaayechha
larke jawaani
yo jiyaan maa chhaayechha
larke jawaani
yo jiyaan maa chhaayechha
larke jawaani
yo jiyaan maa chhaayechha
larke jawaani