ma timilaai dherai dherai maayaa garchhu/म तिमीलाई धेरै धेरै माया गर्छु by Mukesh Shahi

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

म तिमीलाई धेरै धेरै माया गर्छु
तिम्ले पनि मलाई धेरै धेरै माया गर
एही नेइ हाम्रो मिठो मिलन हो
एही नै हाम्रो जिन्दगानी हो

जिन्दगी यो केहि छैन
गार्दिन यो मन होईन
तिमी याहा
छैन भने
केहि पनि छैन
जिन्दगी यो
केहि छैन पियार बिना
यो मन होईन
तिमी याहा
छैन भने
केहि पनि छैन
तेसैले म भन्छु
नजाउ छोडेर
छाट कर्सी राख
मेरो छेउ आएर
मा तिमीलाई धेरै धेरै माया गर्छु
तिम्ले पनि मलाई धेरै धेरै माया गर
एही नेइ हाम्रो मिठो मिलन हो
एही नेइ हाम्रो जिन्दगानी हो
किन एस्तो हुन्छ मलाई
जिन्दगी ले गङ्रो लाग्छ
पिरहा छैन भने केहि पनि छैन
किन एस्तो हुन्छ मलाई
जिन्दगीले खल्लो लाग्छ
तिमी याहा छैन भने
केहि पनि छैन
तेसैले म भन्छु
न जाउ छोडेर
साथ बसी राख
मेरो छेउ आएर
मा तिमीलाई धेरै धेरै माया गर्छु
तिम्ले पनि मलाई धेरै धेरै माया गर
एही नेइ हाम्रो मिठो मिलन हो
एही नेइ हाम्रो जिन्दगानी हो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

ma timilaai dherai dherai maayaa garchhu
timle pani malaai dherai dherai maayaa gara
yehi nei haamro mitho milan ho
yehi nai haamro jindagaani ho

jindagi yo kehi chaina
gaardina yo man hoina
timi yaahaa
chaina bhane
kehi pani chaina
jindagi yo
kehi chaina piyaar binaa
yo man hoina
timi yaahaa
chaina bhane
kehi pani chaina
tesaile ma bhanchhu
najaau chhoDera
chhaaT karsi raakha
mero chheu aayera
ma timilaai dherai dherai maayaa garchhu
timle pani malaai dherai dherai maayaa gara
yehi nei haamro miTho milan ho
yehi nei haamro jindagaani ho
kina yesto hunchha malaai
jindagi le gangro laagchha
piraha chaina bhane kehi pani chaina
kina yesto hunchha malaai
jindagile khallo laagchha
timi yaahaa chaina bhane
kehi pani chaina
tesaile ma bhanchhu
na jaau chhoDera
saath basi raakha
mero chheu aayera
ma timilaai dherai dherai maayaa garchhu
timle pani malaai dherai dherai maayaa gara
yehi nei haamro miTho milan ho
yehi nei haamro jindagaani ho