jhuTo kasam/झुटो कसम् by Mohan Singh Thakurathi

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

झुटो कसम्
झुटो बोलि
बोल्दै जानु थियो भने
हो हो
झुटो कसम्
झुटो बोलि
बोल्दै जानु थियो भने
किन भन्नु र साचो बोल्छु
तिम्लाई त आफ्नो ठान्छु
तेती सुवार्थ मन्मा
थियो भने हे हे
हो हो 
तेती सुवार्थ मन्मा
थियो भने तेती माया अन्तै थियो भने
झुटो कसम्
झुटो बोलि
बोल्दै जानु थियो भने
घात गरेर देरा सारेउ
सबै कुरा जान्ने लेत
दिल्मा छुरा घुस्ने रैछ
आफ्नै मान्छे ठान्ने लेत
हो हो
घात गरेर देरा सारेउ
सबै कुरा जान्ने लेत
दिल्मा छुरा घुस्ने रैछ
आफ्नै मान्छे ठान्ने लेत
मै हो तिम्रो भन्ने लेत
भन्ने ले त
यो रङ्गिन दुनिया नसा मा लिप त

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

jhuTo kasam
jhuTo boli
boldai jaanu thiyo bhane
ho ho
jhuTO kasam
jhuTo boli
boldai jaanu thiyo bhane
kina bhannu ra saacho bolchhu
timlaai ta aafno Thaanchhu
teti suwaarth manmaa
thiyo bhane he he
ho ho 
teti suwaarth manmaa
thiyo bhane teti maayaa antai thiyo bhane
jhuTo kasam
jhuTO boli
boldai jaanu thiyo bhane
ghaat garera deraa saareu
sabai kuraa jaanne leta
dilmaa chhuraa ghusne raichha
aafnai maanchhe Thaanne leta
ho ho
ghaat garera deraa saareu
sabai kuraa jaanne leta
dilmaa chhuraa ghusne raichha
aafnai maanchhe Thaanne leta
mai ho timro bhanne leta
bhanne le ta
yo ranggin duniyaa nasaa maa lip ta