man manai gare timlaai maayaa bujnai sakenau ki/ मन मनै गरे तिम्लाई माया बुज्नै सकेनौ कि by Ming So Hang Limbu

26 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मन मनै गरे तिम्लाई माया बुज्नै सकेनौ कि
मन मनै गरे तिम्लाई माया बुज्नै सकेनौ कि 
कस्तो भयो मेरो माया मन्मै बिजेन कि
मन मनै गरे तिम्लाई माया बुज्नै सकेनौ कि


verse

रात रात आयो सपनिमा बिपनिमा सकेनौ कि
पैला हरु चलाउन तिम्रो मन्ले मनेनकि
कस्तो भयो मेरो माया मन्मै बिजेनकी मन्मै बिजेनकि
मन मनै गरे तिम्लाई माया बुग्नै सकेनौ कि


verse

तिम्र लजालु ति आखा यो मन मनै गाडीयोकि
तिम्रो रुपको रङ्गले आज मर्नै परियो कि
कस्तो भयो मेरो माया
कस्तो भयो मेरो माया
मन्मै बिजेनकी 
मन मनै गरे तिम्लाई माया बुग्नै सकेनौ कि 
कस्तो भयो मेरो माया 
कस्तो भयो मेरो माया
मन्मै बिजेनकी मन्मै बिजेनकी 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

man manai gare timlaai maayaa bujnai sakenau ki
man manai gare timlai maayaa bujnai sakenau ki 
kasto bhayo mero maayaa manmai bijena ki
man manai gare timlai maayaa bujnai sakenau ki


verse


raata raata aayo sapanimaa bipanimaa sakenau ki
pailaa haru chalauna timro manle manenaki
kasto bhayo mero maayaa manmai bijenaki manmai bijenaki
man manai gare timlai maayaa bugnai sakenau ki


verse


timra lajaalu ti aakhaa yo man manai gadiyoki
timro rupako ranggale aaja marnai pariyo ki
kasto bhayo mero maayaa
kasto bhayo mero maayaa
manmai bijenaki 
man manai gare timlai maayaa bugnai sakenau ki 
kasto bhayo mero maayaa 
kasto bhayo mero maayaa
manmai bijenaki manmai bijenaki