maachhile khaane kholi ko lau/माछिले खाने खोली को लौ by Melina Rai

97 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

माछिले खाने खोली को लौ
आइ मत कन्छा तिम्रो छौ
माछिले खाने खोली को लौ
आए मत कान्छी तिम्रो छौ
सङ्सँगइ हस्खेल गरौला पिरतिको ढुङ्गा तरउला 
चैदैन हिरा चैदैन मोती चैदै न सम्पति
चैदैन हिरा चैदैन मोती चैदै न सम्पती 
मलाई चोखो माया दौ
मलाई चोखो माया दौ


verse 

तिम्रै मात्र सपनी देक्छु के भयो आज भोलि
मोहनी लौने रैछ तिम्रो मिठो बोलि
हसेर बोलाई हृदय खोलौ
दिल्बसो तेसैमा 
सङ्सँगइ गुम्ने रहर्छ कान्छी
माया दौ तेसै मा
चैदैन हिरा चैदैन मोती चैदैन सम्पती 
चैदैन हिरा चैदैन मोती चैदैन सम्पति
मलाई चोखो माया दौ
मलाई चोखो माया दौ


verse


फुलेर फुलो बासना चलो तो पारी पाखा मा
तिम्रो र मेरो मन मिलो कान्छी
आउ बस काखैमा

ओर्लेर आयो थाहारे खोला सावन को जरी मा
तिमी बएक कोइ छैन मेरो यो संसार भरिमा
चैदैन हिरा चैदैन मोती चैदैन सम्पति
चैदैन हिरा चैदैन मोती चैदैन सम्पति
मलाई चोखो माया दौ
मलाई चोखो माया दौ
माछिले खाने खोली को लौ
आइ मती कन्छा तिम्रो छौ

माछिले खाने खोली को लौ
आइ मती कन्छा तिम्रो छौ
सङ्सँगइ हस्खेल गरौला पिरतिको ढुङ्गा तरउला
चैदैन हिरा चैदैन मोती चैदैन सम्पति
चैदैन हिरा चैदैन मोती चैदैन सम्पति
मलाई चोखो माया दौ
मलाई चोखो माया दौ
चोखो माया दौ हे
मलाई चोखो माया दौ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

maachhile khaane kholi ko lau
aai mat kanchhaa timro chhau
maachhile khaane kholi ko lau
aaye mat kanchhi timro chhau
sangsangai haskhela garaulaa piratiko dhunga taraulaa 
chaidaina hira chaidaina moti chaidai na sampati
chaidaina hira chaidaina moti chaidai na sampati 
malai chokho maayaa dau
malai chokho maayaa dau


verse


timrai maatra sapani dekchhu ke bhayo aaja bholi
mohani laune raichha timro mitho boli
hasera bolai ridaya kholau
dilbaso tesaimaa 
sangsangai gumne raharchha kanchhi
maayaa dau tesai maa
chaidaina hira chaidaina moti chaidaina sampati 
chaidaina hira chaidaina moti chaidaina sampati
malai chokho maayaa dau
malai chokho maya dau


verse

fulera fulo baasanaa chalo to paari paakhaa maa
timro ra mero man milo kanchhi
aau bas kaakhaimaa

orlera aayo thahare kholaa saawan ko jari maa
timi bayek koi chhaina mero yo sansar bharimaa
chaidaina hiraa chaidaina moti chaidaina sampati
chaidaina hiraa chaidaina moti chaidaina sampati
malai chokho maayaa dau
malai chokho maayaa dau
maachhile khaane kholi ko lau
aai mati kanchhaa timro chhau

maachhile khaane kholi ko lau
aai mati kanchhaa timro chhau
sangsangai haskhela garaulaa piratiko dhunga taraulaa
chaidaina hiraa chaidaina moti chaidaina sampati
chaidaina hiraa chaidaina moti chaidaina sampati
malai chokho maayaa dau
malai chokho maayaa dau
chokho maayaa dau he
malai chokho maayaa dau