Aaja feri ekantama, timi yada aayau - आज फेरी एकान्तमा, तिमी याद आयौ by Melina Rai

552 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 

{आज फेरी एकान्तमा, तिमी याद आयौ }--२ 
{अशान्त यो मनलाई }--२ 
अशान्त यो मनलाई, अरू झन् सतायौ
अरू झन् सतायौ...
आज फेरी एकान्तमा, तिमी याद आयौ

verse 

{कुहिरोले तिमीलाई, छेकिदिए हुन्थ्यो
तिम्रो याद पहिरोले, लगिदिए हुन्थ्यो }--२
लगिदिए हुन्थ्यो...
पर हुन खोजे किन, बलियो समायौ
अशान्त यो मनलाई, अरू झन् सतायौ
अरू झन् सतायौ...
आज फेरी एकान्तमा, तिमी याद आयौ

verse 

टाढा टाढा सम्म पनि, कोही देखिँदैन
चकमन्न वरिपरि, केही सुनिँदैन }--२
केही सुनिँदैन...
कहाँ बाट मनको तार, तिमीले घन्कायौ
{अशान्त यो मनलाई }--२ 
अशान्त यो मनलाई, अरू झन् सतायौ
अरू झन् सतायौ...
आज फेरी एकान्तमा, तिमी याद आयौ 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro
{Aaja feri ekantama, timi yada aayau}--2
{Ashanta yo manalai }--2
Ashanta yo manalai, aru jhan sataayeu
Aru jhan sataayeu...
Aaja feri ekantama, timi yada aayau

verse

{Kuhirole timilai, chhekidiye hunthyo
Timro yada pahirole, lagidiye hunthyo }--2
Lagidiye hunthyo...
Para huna khoje kina, baliyo samayau
Ashanta yo manalai, aru jhan sataayeu
Aru jhan sataayeu...
Aaja feri ekantama, timi yada aayau

verse 

{Tadha tadha samma pani, kehi dekhidaina
Chakamanna waripari, kehi sunidaina }--2
Kehi sunidaina...
Kahan bata manako tara, timile ghankayau
{Ashanta yo manalai }--2
Ashanta yo manalai, aru jhan sataayeu
Aru jhan sataayeu...
Aaja feri ekantama, timi yada aayau