Ma Maya Garchhu timi - म माया गर्छु तिमी by Melina Rai

257 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro
म माया गर्छु तिमी
लाई नै जल्लेनी भन्छ

verse

म माया गर्छु तिमी
लाई नै जल्लेनी भन्छ 
संगै  जिउने मर्ने बाचा
सप ले नि गर्छ
संगै  जिउने मर्ने बाचा
सप ले नि गर्छ
भन्न र निभाउन मा
धेरै फरक हुन्छ
साचो माया पाउन साचै
धेरी गाह्रो हुन्छ
माया के हो भन
माया के हो भन
साच्चा प्रेमी लाई सोध
म माया गर्छु तिमी
लाई नै जल्लेनी भन्छ… 

verse

तिमी लाई नदेख्दा  यो
आखा रुन्छ हो

तिमी लाई नदेख्दा  यो
आखा रुन्छ
मन मान्दैन सारा सपना
हरु बुन्छ हो
एक अर्का लाई नधेखी न हुने
दुई दिन टाडा गए छिन मै
छुटेने भन्न त हो जसले
जे नि भन्छ उस्लाई छोडि
मलाई रोज
माया के हो भन
माया के हो भन
साच्चा प्रेमी लाई सोध
मा माया गर्छु तिमी
लाई नै जल्लेनी नि भन्छ…… । । 
यती किन सोच्छौ
तिमी बिहे गरुम ला हामि

यती किन सोच्छौ
तिमी बिहे गरुम ला हामि
जुनी  हैन सयौ जुनि
बसौला हात थामि
सम्बन्ध नै   राखी झुटो
बाचा बोली बदनामी हुन्छ
हाम्रो  आज न भोली सोच्न
त हो जस्ले जे नि सोच्छ
सबलाई बिर्सी आउ छोडि
माया के हो भन
माया के हो भन
साच्चा प्रेमी लाई सोध

म माया गर्छु तिमी
लाई नै जल्लेनी भन्छ
म माया गर्छु तिमी
लाई नै जल्लेनी भन्छ
संगै  जिउने मर्ने बाचा
सब ले नि गर्छ
संगै  जिउने मर्ने बाचा
सब ले नि गर्छ
भन्न र निभाउन मा
धेरै फरक हुन्छ
साचो माया पाउन साच्चै
धेरै गाह्रो हुन्छ
माया के हो भन
माया के हो भन
साच्चा प्रेमी लाई सोध
म माया गर्छु तिमी
लाई नै जल्लेनी नि भन्छ…… । । 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro
Ma Maya Garchhu timi
Lai nai jalleni bhanchha

verse

Ma Maya Garchhu timi
Lai nai jalleni bhancha
Sangai jiune marne baachaa
Sap le ni garchha
Sangai jiune marne baachaa
Sap le ni garchha
Bhanna ra nibhaauna maa
dherai farak hunchha
Saacho maya paauna saachai
dheri gaahro hunchha
Maya ke ho bhana
Maya ke ho bhana
Saachchaa premi lai sodha
Ma Maya Garchhu timi
Lai nai jalleni bhanchha…..

verse

timi lai nadekhada yo
Aakhaa runchha ho

timi lai nadekhada yo
Aakhaa runchha
Man maandaina saaraa sapanaa
Haru bunchha ho
Ek arkaa lai nadhekhi na hune
duii din TaaDaa gaye chhin mai
ChuTene bhanna ta ho jasale
Je ni bhancha uslai chhoDi
Malai roja
Maya ke ho bhana
Maya ke ho bhana
Saachchaa premi lai sodha
Ma Maya Garchhu timi
Lai nai jalleni ni bhanchha……..
Yati kina sochchhau
timi Bihe garum laa haami

Yati kina sochchhau
timi Bihe garum laa haami
Juni haina sayau juni
Basaulaa haata thaami
Sambandhaimai raakhi jhuTo
Baachaa boli badanaami hunchha
Haarmo aaja na bholi sochna
ta ho jasle je ni sochchha
Sabalai birsi aau choDi
Maya ke ho bhana
Maya ke ho bhana
Saachchaa premi lai sodha

Ma Maya Garchhu timi
Lai nai jalleni bhanchha
Ma Maya Garchhu timi
Lai nai jalleni bhanchha
Sangai jiune marne baachaa
Sab le ni garchha
Sangai jiune marne baachaa
Sab le ni garchha
Bhanna ra nibhaauna maa
dherai farak hunchha
Saacho maya paauna saachchai
dhearai garo hunchha
Maya ke ho bhana
Maya ke ho bhana
Saachchaa premi lai sodha
Ma Maya Garchhu timi
Lai nai jalleni ni bhanchha……..