Bahakiyo man aaja, namani laaja - बहकियो मन आज, नमानि लाज by Melina Rai

216 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

{बहकियो मन आज, नमानि लाज }--२
{रङ्गिन भयो, स्वपनिल साँझ }--२
बहकियो मन आज, नमानि लाज 

{दुरी घट्यो, दुई मुटुको
दुई आत्मा जब, एक भयो }--२
{बहकियो मन आज, नमानि लाज }--२

verse 

{आँखा मा आँखा, ओठमा ओठ
जीवनको पहिलो, मिठो चोट }--२
{बहकियो मन आज, नमानि लाज }--२

verse 

{रस रङ्गको, उठ्यो तरङ्ग
उत्कर्षमा जब, पुग्यो उमङ्ग }--२
{बहकियो मन आज, नमानि लाज }--२
{रङ्गिन भयो, स्वपनिल साँझ }--२
बहकियो मन आज, नमानि लाज 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 


{Bahakiyo man aaja, namani laaja }--2
{Rangin bhayo, swapnil sanjha }--2
Bahakiyo man aaja, namani laaja

{duri ghatyo, dui mutuko
Dui aatma jaba, ek bhayo }--2
{Bahakiyo man aaja, namani laaja }--2

verse 

{Aankha ma aankha, ootha ma ooth
Jivanko pahilo, mitho choot }--2
{Bahakiyo man aaja, namani laaja }--2

verse 

{Rasa rangako, uthyo taranga
Utkarsama jaba, pugyo umanga }--2
{Bahakiyo man aaja, namani laaja }--2
{Rangin bhayo, swapnil sanjha }--2
Bahakiyo man aaja namani laaja