maathi maathi maathi ma jaanchhu maathi maathi/माथी माथी माथी म जान्छु माथी माथी by Mc Flo

20 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

माथी माथी माथी म जान्छु  माथी माथी
तल तल तल त जन्छस तल तल


वन्नु थ्यो मेरो मन्मा एउटा कुरा बाकि
मा कहिले बिर्सिन्न दिन्न तलाई माफि
क रेय फेरी भन तह म सुत्छु मात्र आधि
टेरो कुरा मेरो कुरै तलाई त्एही नै काफि
मा झुतो बोल्दिना बोल्छु मात्र सचि
टह जन्छस तला अब म जन्छु माथि
लभ पर्‍यो भन्छ अब निदौदैन साथि
ढेरै गाह्रो पर्छ हेर तलाई साथी
अर्को चोती भेत्द निकल्छु तेरो लथि
टह जन्छस तला अब म जन्छु माथि
काम हुन्छ भाई हेर रती हुँदा सम्म
सुतेनी नसुतेनी जोध्नु पर्छ आँखा
हाम्रो परा देख्दा सबै जना दाङअ 
खैरे हरु भन्चान म्क फ्लो को चैयो नम्बर
डेश बिदेश चिनिने ठुलो काम गरिन्छ
मा रप्पेर मात्र होएन अर्को काम पनि छ
ट्एस्मा नाम पनि छ, त्एस्मा दाम पनि छ
ट्एस्मा आरम पनि छ, त्एस्मा शान पनि छ
मैले रप चोद्ने भने णेफोप मर्ने छ
एती धेरै रप्पेर बसेको नि भार लाग्दैन
ज गर्न पनि तायार मलाई दर लाग्दैन
ईन्टरनेशनल जाने रहर मेरो अब जद्गैछ
पहिला ? खहिन्छ अनि णेफोप चैन्न
यो संसार मेरो हो अब णेफोप चैन्न
एमिनेम्, जय्-ज हामी छैनउ कुनै कम्
सब्ले सुरु गर्ने हो आखिर तला बाट नै


म्याथएए म्याथएए म्याथएए म जन्छु माथि माथि
टला टला टला तह जन्छस तला तला 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

maathi maathi maathi ma jaanchhu maathi maathi
Tala Tala Tala ta janchhas tala tala


Vannu thyo mero manma euta kura baaki
Ma kahile birsinna dinna talai maafi
K rey feri bhan tah ma sutchhu matra aadhi
Tero kura mero kurai talai tyehi nai kaafi
Ma jhuto boldina bolchhu matra sachi
Tah janchhas tala aba ma janchhu mathi
Love paryo bhanchha aba nidaudaina saathi
Dherai garo parchha her talai sathi
Arko choti bhetda nikalchhu tero lathi
Tah janchhas tala aba ma janchhu mathi
Kaam hunchha bhai her rati huda samma
Suteni nasuteni jodhnu parchha ankha
Hamro para dekhda sabai jana danga
Khaire haru bhanchaan Mc Flo ko chaiyo number
Desh bidesh chinine thulo kaam garinchha
Ma rapper matra hoen arko kaam pani chha
Tyesma nam pani chha, tyesma daam pani chha
Tyesma aaram pani chha, tyesma shaan pani chha
Maile rap chodne vane Nephop marne chha
Yeti dherai rapper baseko ni bhaar lagdaina
J garna pani taayar malai dar lagdaina
International jaane rahar mero aba jadgaichha
Pahila [?] khahinchha ani Nephop chainna
Yo sansar mero ho aba Nephop chainna
Eminem, Jay-Z hami chhainau kunai kam
Sable suru garne ho aakhir tala bata nai


Mathi Mathi Mathi ma janchhu mathi mathi
Tala Tala Tala tah janchhas tala tala