Adkiraako agi nabadi tei basiraako/अद्किराको अगि नबडी तेइ बसिराको by Mc Flo

137 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

अद्किरको अगि नबदी तेइ बसिरको
फसिरको खसिरको तेइ पनि
राम्रो हल्लिरको
अवस्था गाह्रो सँग जुदिरको
बेल बेल फुतिरको
तेइ पन इगको म ज्योती को खोजी गर्न
खाली क्स गोजी वर्न
मेरो या कोस्लाई मत्लब्
साथी नि कोइ क्सैन जदै क्सु एक्लाई
किनकी सबैको बाटो क्स अलग्
हामी सबै एउटाै तर
सबै को कथा क्स अलग्
का पुग्क्सु हेरुम वज्ञ म
क क रैक्स ऐले सम्म जिन्दागिले
हार देको देइ क्स
मा १० चोती लदे ११ चोती उथ्क्सु
सयद कुनै दिन त्यो आकाश लाई नै चुन्क्सु 

कसैको अगि झुक्दिन
कसैको कुरा सुन्दिन
कसलाई नि गन्दिन
कोइ पनि चिन्दिना म
क वयो बिर्सिन्न मेरो सक्ती सिदिन्न
हेर्दै जा अब ज्वालामुखि
निस्किन्क्स
गर्नु क्स,बन्नु क्स,हुनु क्स,पुग्नु क्स
उद्नु क्स,छुनु क्स त्यो आकाश लाई
त्यो आकाश लाई । । । ।ए
सक्दिना वन्दिना अद्किन्न पन्चिन्न
तर्सिन्न रोक्दिना यो अवज लाई
यो आवज लाई
गर्नु क्स,बन्नु क्स,हुनु क्स,पुग्नु क्स
उद्नु क्स,छुनु क्स त्यो आकाश लाई
त्यो आकाश लाई
सक्दिना वन्दिना अद्किन्न पन्चिन्न
तर्सिन्न रोक्दिना यो अवज लाई
यो आवज लाई । ।
मा राम्रो गीत नराम्रो दिन म लेख्क्सु
नराम्रो मा नि रम्री देख्न खोज्क्सु
वेत्क्सु,कोइ थिएन सिकौने
मैले अफै सिक्न पए
अफुले अफुलाई आफु जस्तो बनए
त थिएनस मेरो लागि मलाई गाह्रो पर्द
ऐले म सुन्दिना तैले मसँग बोल्द
हेर्‍र । ।म त्मिहरु सब वन्द फरक क्सु
राम्रो मात्र हैन एक्दिन्
संसार लाई नै बदल्क्सु
र मलाई थह्क्स म सक्क्सु
मा बस्क्सु मौक को खोजिम
र गर्क्सु मेहेनत उविनेक्सु त्या
लक्ष्य नजिक आज य भोली म
वास्तवइक्त हेर्‍ खोल दोसी चस्म
थोरै कम्जोर क्सु म
आज वोली वन्द
बद्नु छ आजइ सपना र सहस क्स
अबा मेरो पलो
भबिस्यम स्वागत क्स
गर्नु क्स,बन्नु क्स,हुनु क्स,पुग्नु क्स
उद्नु क्स,छुनु क्स त्यो आकाश लाई
त्यो आकाश लाई । । । ।ए
सक्दिना वन्दिना अद्किन्न पन्चिन्न
तर्सिन्न रोक्दिना यो अवज लाई
यो आवज लाई
गर्नु क्स,बन्नु क्स,हुनु क्स,पुग्नु क्स
उद्नु क्स,छुनु क्स त्यो आकाश लाई
त्यो आकाश लाई । । । ।ए
सक्दिना वन्दिना अद्किन्न पन्चिन्न
तर्सिन्न रोक्दिना यो अवज लाई
यो आवज लाई 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


Adkirako agina badi tei basirako
Fasirako khasirako tei pani
ramro hallirako
Awastha garo sanga judirako
bela bela futirako
tei pan igako ma jyoti ko khoji garna
khali xa goji varna
mero yaa koslai matlab
sathi ni koi xaina jadai xu eklai
kinaki sabaiko bato xa alag
hami sabai eutai tara
sabai ko katha xa alag
ka pugxu herum vagya ma
k k raixa aile samma jindaagile
haar deko dei xa
ma 10 choti lade 11 choti uthxu
sayad kunai din tyo akash lai nai chunxu
kasaiko agi jhukdina
kasaiko kura sundina
kasalai ni gandina
koi pani chindina ma
k vayo birsinna mero sakti sidinna
herdai jaa aba jwalamukhi
niskinxa
Garnu xa,Bannu xa,Hunu xa,Pugnu xa
Udnu xa,Chunu xa tyo akash lai
tyo akash lai....ye
sakdina vandina adkinna panchinna
tarsinna rokdina yo awaz lai
yo aawaz lai
Garnu xa,Bannu xa,Hunu xa,Pugnu xa
Udnu xa,Chunu xa tyo akash lai
tyo akash lai
sakdina vandina adkinna panchinna
tarsinna rokdina yo awaz lai
yo aawaz lai..
Ma ramro geet naramro din ma lekhxu
naramro maa ni ramri dekhna khojxu
vetxu,koi thiyena sikaune
maile afai sikna paye
afule afulai aafu jasto banaye
ta thienas mero lagi malai garo parda
aile ma sundina taile masanga bolda
herrr..ma tmiharu sab vanda farak xu
ramro matra haina ekdin
sansar lai nai badalxu
ra malai thahxa ma sakxu
ma basxu mauka ko khojima
ra garxu mehenat uvinexu tyaa
lakshya najik aja ya bholi ma
bastabikta herr khol dosi chasma
thorai kamjor xu ma
aja voli vanda
badnu chha ajai sapana ra sahas xa
aba mero palo
bhabisyama swagat xa
Garnu xa,Bannu xa,Hunu xa,Pugnu xa
Udnu xa,Chunu xa tyo akash lai
tyo akash lai....ye
sakdina vandina adkinna panchinna
tarsinna rokdina yo awaz lai
yo aawaz lai
Garnu xa,Bannu xa,Hunu xa,Pugnu xa
Udnu xa,Chunu xa tyo akash lai
tyo akash lai....ye
sakdina vandina adkinna panchinna
tarsinna rokdina yo awaz lai
yo aawaz lai