aamaalaai maayaa garne/आमालाई माया गर्ने by Kiran Kharel

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

आमालाई माया गर्ने 
छोरी हौ हामि
आमालाई माया गर्ने 
छोरी हौ हामि
नेपालको निम्ती मर्ने
छोरी हौ हामि
देश लाई दुख्दा खेरी मलम लगाउदेइ
देश लाई दुख्दा खेरी मलम लगाउदेइ
देश लाई दुख्दा खेरी मलम लगाउदेइ
देश लाई दुख्दा खेरी मलम लगाउदेइ
पाहाड त राइ सितल पार्ने
छोरी हौ हामि
छोरी हौ हामि
छोरी हौ हामि

बाडी आवस पहिरो जावोस चाए आवोस बुकम्प हो
बाडी आवस पहिरो जावोस चाए आवोस बुकम्प हो
गुरा सुन्दै निरा सुन्दै हतास हुन्छ यो मन्
हतास हुन्छ यो मन्
आमालाई सजाउने
छोरी हौ हामि
पाहाड तरऐ सितल पार्ने
छोरी हौ हामि
छोरी हौ हामि
छोरी हौ हामि

तिम्रै माटो सिउदोमा
सिन्दुर लगाउला
तिम्रै माटो सिउदोमा
सिन्दुर लगाउला
तिम्रै माया ममताले
जिवन बिताउला
जिवन निताउला
उनतिको घाम लियाउने छोरी हौ हामि
पाहाड त राइ सितल पार्ने
छोरी हौ हामि
छोरी हौ हामि
छोरी हौ हामि
आमा लाई माया गर्ने
छोरी हौ हामि
आमा लाई माया गर्ने
छोरी हौ हामि
नेपालालाइ माया गर्ने
छोरी हौ हामि
नेपालालाइ माया गर्ने
छोरी हौ हामि

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

aamaalaai maayaa garne 
chhori hau haami
aamaalaai maayaa garne 
chhori hau haami
nepaalako nimti marne
chhori hau haami
desh laai dukhdaa kheri malam lagaaudei
desh laai dukhdaa kheri malam lagaaudei
desh laai dukhdaa kheri malam lagaaudei
desh laai dukhdaa kheri malam lagaaudei
paahaaD ta raai sital paarne
chhori hau haami
chhori hau haami
chhori hau haami

baaDi aawas pahiro jaawos chaaye aawos bukamp ho
baaDi aawas pahiro jaawos chaaye aawos bukamp ho
guraa sundai nira sundai hataas hunchha yo man
hataas hunchha yo man
aamaalaai sajaaune
chhori hau haami
paahaaD taraai sital paarne
chhori hau haami
chhori hau haami
chhori hau haami

timrai maaTo siudomaa
sindur lagaaulaa
timrai maaTo siudomaa
sindur lagaaulaa
timrai maayaa mamataale
jiwan bitaaulaa
jiwan nitaaulaa
unatiko ghaama liyaaune chhori hau haami
paahaaD ta raai sital paarne
chhori hau haami
chhori hau haami
chhori hau haami
aamaa laai maayaa garne
chhori hau haami
aamaa laai maayaa garne
chhori hau haami
nepaalalaai maayaa garne
chhori hau haami
nepaalalaai maayaa garne
chhori hau haami