bihaanai uThyo u/बिहानै उठ्यो उ by Kavi G

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


बिहानै उठ्यो उ
गर्दै हतार्
मिलाउन थालो किताब कपि
उस्को सन्सार सोच्यो
आफ्नो मन भित्र होम्वोर्क्
कती छ यार्
हतार हतार गर्दै उ
हिडो स्कुल तिर 
क्लास सुरु भही सकेछ
गयो भाटा खाने तिर्
सर मेआइ कमिन सर्
ले कराउनु भयो
रिसाउदै
पोख्न तालो रिस त्यो 
बिद्यार्थी लाई हिर्काउदै
उस्को सारीस निकै पोल्यो
उ भित्रै बाट रोयो
भयो अर्को क्लास सुरु
आउनु भयो अर्को गुरु
एक्कासी सोध्न थालो
न आउने लाई कुटी हालो
उस्ले खायो तेस दिन पनि
बेसारी धुलाई
सम्ज दानी दर्लाग्ने
पायो तेस्तो कुटाइ
टाउको किताब तिर झुकाइ
अबै आसु लाई लुकाइ
झारेका आसुलाई सुकाइ
सुन्न थालो सर को कुकुर भुकाइ
अनी अर्को घन्टी बज्छ
मन्मा पलाउछ हर्स
अर्को सर आउन न पाइ
होमवोर्क चेक गर्छ
रन्थनी ने थ प्ड उस्को 
दुइटै कान मा पर्छ
कानै दुख्ने सर को बोलि
कान बन्द गर्छ
थाम्न सकेन आसु
अबा आसु पनि झार्छ
जान्न खोज्छ सब चिज्
सिक्न खोज्छ सब भरा
आसु ले गर्दा बिग्रन्छ
कापी को अग्छियार

सोच्छ स्कुल हो कि जेल्
जाहाको उ एउटा दोसि
उस्लाई राखिएको छ
तिहा जिवन को खुशी खोसि

कोसिस गर्छ हिड्न तर
फेरी बाटो बाट हट्छ
हात्मा चोट परेसि
कसरी लेख्न लाई सक्छ

कैदी जस्तै कुटाइ खाछ
कुकुर जस्तै गाली
बिद्याको मन्दिर मा पाउछ उ
पिटाइ को थालि

यो पुरै प्रसासन्लाई 
मेरो एउटा प्रश्न छ
हिङ्सा र सिक्छिया 
कसरी सँगइ बस्दछ

यो पुरै प्रसासन्लाई 
मेरो एउटा प्रश्न छ
हिङ्सा र सिक्छिया 
कसरी सँगइ बस्दछ

यो पुरै प्रसासन्लाई 
मेरो एउटा प्रश्न छ
हिङ्सा र सिक्छिया 
कसरी सँगइ बस्दछ

बिस तारै उस्लाई
पडाइ पनि मन पर्दैन
किताब का कुरा जान्न
उ अगि सर्दैन

दबाउछ आफैलाई
उ कै पनि गर्दैन
घर्मै बस्छ उ
उस्लाई स्कुल जान मन छैन

किनकी उस्लाई आफ्नो
गाला तताउनु छैन
किनकी उस्लाई छडिको छप्
बसाउनु छैन

किनकी उस्लाई गालीको 
पिदा नि पाउनु छैन
किनकी उस्लाई कसैलाई पनि
हसाउनु छैन

प्रसासन्मा पर्छ जाहा
बिदियार्थिलाई कुटिन्छ
हिङ्सा लाई याहा
पडाउने माद्यम्मा बुजिन्छ

किन कुनै बिद्यार्थि
घन्टौ बाहिरा उबिन्छ
यसरिता मान्छे हैन
कुकुर मात्र सुदृन्छ

बल्र बुदिमा ठुलो
बुद्दिलाई भनिन्छ
तै पडाउने सिक्छक दुवारा
बल प्रयोग गरिन्छ

यसरि त बिद्यार्ठीकओ 
कैले सम्म अडिन्छ
तपाइको छदिको पिडाले
आखा भरिन्छ

पडाउनु भन्दा अगि
पड्नु कसरी पडाउने
नबना कुनै सिक्छक तिमी
बिद्यार्थिलाई दबाउने

सिक्छको जैले बिद्यार्थिलाई
राम्रो बातो दर्साउने
नबन कुनै भुत तिमी
बिद्यार्थिलाई तर्साउने

पर्नालिमा कैले पनि
परी वर्तन आको छैन
कुनै नयाँ नियम र
गाट छक को छैन

बिद्यार्थिले पड्दा कैले 
सुख पाको छैन
पड्न आउछौ हामि
पिटाइ खान आको हैन

यो पुरै प्रसासन्लाई 
मेरो एउटा प्रश्न छ
हिङ्सा र सिक्छिया 
कसरी सँगइ बस्दछ

यो पुरै प्रसासन्लाई 
मेरो एउटा प्रश्न छ
हिङ्सा र सिक्छिया 
कसरी सँगइ बस्दछ

यो पुरै प्रसासन्लाई 
मेरो एउटा प्रश्न छ
हिङ्सा र सिक्छिया 
कसरी सँगइ बस्दछ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bihaanai uThyo u
gardai hataar
milaauna thaalo kitaab kapi
usko sansaar sochyo
aafno man bhitra homwork
kati chha yaar
hataar hataar gardai u
hiDo school tir 
claas suru bhahi sakechha
gayo bhaaTaa khaane tir
sar meaai camin sar
le karaaunu bhayo
risaaudai
pokhna taalo ris tyo 
bidyaarthi laai hirkaaudai
usko saris nikai polyo
u bhitrai baaTa royo
bhayo arko claas suru
aaunu bhayo arko guru
ekkaasi sodhna thaalo
na aaune laai kuTi haalo
usle khaayo tes din pani
besari dhulaai
samja daani darlaagne
paayo testo kuTaai
Taauko kitaab tir jhukaai
abai aasu laai lukaai
jharekaa aasulaai sukaai
sunna thaalo sar ko kukur bhukaai
ani arko ghanTi bajchha
manmaa palaauchha harsa
arko sar aauna na paai
homework chek garchha
ranthani ne th pD usko 
duiTai kaan maa parchha
kaanai dukhne sar ko boli
kaan banda garchha
thaamna sakena aasu
aba aasu pani jharchha
jaanna khojchha sab chij
sikna khojchha sab bharaa
aasu le gardaa bigranchha
kaapi ko agchhiyar

sochchha school ho ki jel
jaahaako u euta dosi
uslaai raakhiyeko chha
tihaa jiwan ko khusi khosi

kosis garchha hiDna tara
feri baaTo baaTa haTchha
haatmaa choT paresi
kasari lekhna laai sakchha

kaidi jastai kuTaai khaachha
kukur jastai gaali
bidyaako mandir maa paauchha u
piTaai ko thaali

yo purai prasaasanlaai 
mero euta prasna chha
hingsaa ra sikchhiyaa 
kasari sangai basdachha

yo purai prasaasanlaai 
mero euta prasna chha
hingsaa ra sikchhiyaa 
kasari sangai basdachha

yo purai prasaasanlaai 
mero euta prasna chha
hingsaa ra sikchhiyaa 
kasari sangai basdachha


bis taarai uslaai
paDaai pani man pardaina
kitaab kaa kuraa jaanna
u agi sardaina

dabaauchha aafailaai
u kai pani gardaina
gharmai baschha u
uslaai school jaana man chaina

kinaki uslaai aafno
gaalaa tataaunu chaina
kinaki uslaai chhaDiko chhap
basaaunu chhaina

kinaki uslaai gaaliko 
pidaa ni paaunu chhaina
kinaki uslaai kasailaai pani
hasaaunu chhaina

prasaasanmaa parchha jaahaa
bidiyaarthilaai kuTinchha
hingsaa laai yaahaa
paDaaune maadyammaa bujinchha

kina kunai bidyaarthi
ghanTau baahira ubinchha
yasarita maanchhe haina
kukur maatra sudrinchha

balra budimaa thulo
buddilaai bhaninchha
tai paDaaune sikchhak duwaaraa
bal prayog garinchha

yasari ta bidyaarthiko 
kaile samma aDinchha
tapaaiko chhadiko piDaale
aakhaa bharinchha

paDaaunu bhanda agi
paDnu kasari paDaaune
nabana kunai sikchhak timi
bidyaarthilaai dabaaune

sikchhako jaile bidyaarthilaai
raamro baato darsaaune
naban kunai bhut timi
bidyaarthilaai tarsaaune

parnaalimaa kaile pani
pari wartan aako chhaina
kunai naya niyam ra
gaaT chhak ko chhaina

bidyaarthile paDdaa kaile 
sukha paako chhaina
paDna aauchhau haami
piTaai khaana aako haina


yo purai prasaasanlaai 
mero euta prasna chha
hingsaa ra sikchhiyaa 
kasari sangai basdachha

yo purai prasaasanlaai 
mero euta prasna chha
hingsaa ra sikchhiyaa 
kasari sangai basdachha

yo purai prasaasanlaai 
mero euta prasna chha
hingsaa ra sikchhiyaa 
kasari sangai basdachha