paagal bani hiDchhu mat/पागल बनी हिड्छु मत् by Kalpana Shrestha

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

पागल बनी हिड्छु मत्
तिम्ले साथ छोडे पछि
पागल बनी हिड्छु मत्
तिम्ले साथ छोडे पछि
अबा बस्न सक्दिन म
जिउदै मुटु जले पछि
अबा बाच्न सक्दिना म
जिउदै मुटु जले पछि
पागल बनी हिड्छु मत्
तिम्ले साथ छोडे पछि

आफ्नो मान्छे पराइ हुँदा
कस्को मन पो रुदैन र
हो
आफ्नो मान्छे पराइ हुँदा
कस्को मन पो रुदैन र
धोका खादा छिया छिया
कस्को मन पो हुँदैन र
कस्को मन पो हुँदैन र
पागल पनि हिड्छु मत
तिम्ले साथ छोडे पछि

आज सम्म बाचेकी छु
तिम्रै याद मा अल्जिएर
हो
आज सम्म बाचेकी छु
तिम्रै याद मा अल्जिएर
पलपल्मै तड्पी राछु
तिमीलाई नै सम्जिएर
तिमीलाई नै सम्जिएर
पागल बनी हिड्छु मत
तिम्ले साथ छोडे पछि
पागल बनी हिड्छु मत
तिम्ले साथ छोडे पछि
अबा बाच्न सक्दिन म
जिउदै मुटु जले पछि
अबा बाच्न सक्दिन म
जिउदै मुटु जले पछि
पागल बनी हिड्छु मत
तिम्ले साथ छोडे पछि

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

paagal bani hiDchhu mat
timle saatha chhoDe pachhi
paagal bani hiDchhu mat
timle saatha chhoDe pachhi
aba basna sakdin ma
jiudai muTu jale pachhi
aba baachna sakdina ma
jiudai muTu jale pachhi
paagal bani hiDchhu mat
timle saatha chhoDe pachhi

aafno maanchhe paraai huda
kasko man po rudaina ra
ho
aafno maanchhe paraai huda
kasko man po rudaina ra
dhokaa khaadaa chhiyaa chhiyaa
kasko man po hudaina ra
kasko man po hudaina ra
paagal pani hiDchhu mata
timle saatha chhoDe pachhi

aaja samma baacheki chhu
timrai yaad maa aljiyera
ho
aaja samma baacheki chhu
timrai yaad maa aljiyera
palapalmai taDpi raachhu
timilaai nai samjiyera
timilaai nai samjiyera
paagal bani hiDchhu mata
timle saatha chhoDe pachhi
paagal bani hiDchhu mata
timle saatha chhoDe pachhi
aba baachna sakdin ma
jiudai muTU jale pachhi
aba baachna sakdin ma
jiudai muTU jale pachhi
paagal bani hiDchhu mata
timle saatha chhoDe pachhi