barsat laagyo haryaali chhaayo / बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो by James Gajmer

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो
बनै रङ्गियो
मनै रङ्गियो
बनै रङ्गियो है
मनै रङ्गियो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो 

गाउघर्मा रोपाइ छ
दिदी बैनी दाजु भै
गाउगह्र्मा रोपाइ छ
दिदी बैनी दाजु भै
के तालाको अस्कर्
हो के तालाको अस्कर्
छुपु छुपु धान रोप्दै
असारे गाउछ रोपाल्
छुपु छुपु धान रोप्दै
असारे गाउछ रोपाल्
खेतै रङ्गियो
मनै रङ्गियो
खेरै रङ्गियो है
मनै रङ्गियो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो 

चिनारी हाम्रो खेती नै हो
चिनारी हाम्रो खेती नै हो
एसैमा खुशी छौ
हो एसैमा खुशी छौ
माना पाथी रोपेर हामि
मुरी मुरी फलाउछौ
माना पाथी रोपेर हामि
मुरी मुरी फलाउछौ
मनै रङ्गियो
बनै रङ्गियो
मनै रङ्गियो है
बनै रङ्गियो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो
बनै रङ्गियो
मनै रङ्गियो
बनै रङ्गियो है
मनै रङ्गियो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो
बर्षत लाज्ञो हर्याली छायो
सुनखरी फुल्यो

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo
banai ranggiyo
manai ranggiyo
banai ranggiyo hai
manai ranggiyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo 

gaaugharmaa ropaai chha
didi baini daaju bhai
gaaugahrmaa ropaai chha
didi baini daaju bhai
ke taalaako askar
ho ke taalaako askar
chhupu chhupu dhaana ropdai
asaare gaauchha ropaal
chhupu chhupu dhaana ropdai
asaare gaauchha ropaal
khetai ranggiyo
manai ranggiyo
kherai ranggiyo hai
manai ranggiyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo 

chinaari haamro kheti nai ho
chinaari haamro kheti nai ho
yesaimaa khusi chhau
ho yesaimaa khusi chhau
maanaa paathi ropera haami
muri muri falaauchhau
maanaa paathi ropera haami
muri muri falaauchhau
manai ranggiyo
banai ranggiyo
manai ranggiyo hai
banai ranggiyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo
banai ranggiyo
manai ranggiyo
banai ranggiyo hai
manai ranggiyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo
barsat laagyo haryaali chhaayo
sunakhari fulyo