Ali Ali Bhanda Bhandai by Jagadish Samal

1,276 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Ali Ali Bhanda Bhandai
Dherai Piune Bhai Sakechhu
Sath Chhodi Timi Bina
Eklai Jiune Bhai Sakechhu
Eklai Jiune Bhai Sakechhu
Ali Ali Ali Ali.........


Kahile Hos Ma Kahile Jos Ma
Saki Nasaki Behosima
Kahile Hos Ma Kahile Jos Ma
Saki Nasaki Behosima
Piuda Piudai Alikati
Piuda Piudai Alikati
Pugne Garchhu Madhosima
Madhosima Madhosima.....
Kina Achel Ekantama
Afai Rune Bhai Sakechhu
Sath Chhodi Timi Bina
Eklai Jiune Bhai Sakechhu
Eklai Jiune Bhai Sakechhu
Ali Ali Ali Ali.........


Najarko Doshi Timi
Ali Ali Ma Pani
Najarko Doshi Timi
Ali Ali Ma Pani
Sangai Jiune Chahanama
Thiyau Hami Dubai Pani
Thiyau Hami Dubai Pani
Kaha Khasyo Khusi Hamro
Afai Bhulne Bhai Sakechhu
Sath Chhodi Timi Bina
Eklai Jiune Bhai Sakechhu
Eklai Jiune Bhai Sakechhu
Ali Ali Ali Ali.........


© hamrochords.com