bhulna khoje/भुल्न खोजे by Hemraaz Grokah Makpali

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

भुल्न खोजे
त्यो तिम्रो याद 
भुल्न खोजे
त्यो तिम्रो याद्
भुलाउन कै सकिन
भुलाउन कै सकिन
जल्दो छाति
बुजाउन खोजे
जल्दो छाति
बुजाउन खोजे
दुखेर सहनै सकिन
दुखेर सहनै सकिन
भुल्न खोजे

कती मैले पिएर भुले
कती आफै समाल्दै भुले
भुले आफैलाई
आफैले गरि
भुले आगैलाई
जिउदै मरे
दुख्ने छाती 
दुखिनै रायो
दुखाने छाति
दुखिनै रायो
मलम कैही त पाएन
मलम कैही त पाएन
भुल्न खोजे

कैले उस्को 
खुशी मा चले
कैले उस्लाई
सम्जिदै रोहे
रोहे एक्लाई 
एक्लाई नै हासे
 हासे एक्चिन्
एक्चिन माइ रोहे
पागल जस्तै हिडी नै रहे
पागल जस्तै हिडी नै रहे
के हाल छ कसैले सोदेन
के हाल छ कसैले सोदेन
भुल्न खोजे
त्यो तिम्रो याद 
भुल्न खोजे
त्यो तिम्रो याद 
भुलाउन कैही सकिन
भुलाउन कैही सकिन
जल्दो छाति
बुजाउन खोजे
जल्दो छाति
बुजाउन खोजे
दुखेर सहनै सकिन
दुखेर सहनै सकिन
भुल्न खोजे

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bhulna khoje
tyo timro yaad 
bhulna khoje
tyo timro yaad
bhulaauna kai sakina
bhulaauna kai sakina
jaldo chhaati
bujaauna khoje
jaldo chhaati
bujaauna khoje
dukhera sahanai sakina
dukhera sahanai sakina
bhulna khoje

kati maile piyera bhule
kati aafai samaaldai bhule
bhule aafailaai
aafaile gari
bhule aagailaai
jiudai mare
dukhne chhaati 
dukhinai rayo
dukhane chhaati
dukhinai rayo
malam kaihi ta paayena
malam kaihi ta paayena
bhulna khoje

kaile usko 
khusi maa chale
kaile uslaai
samjidai rohe
rohe eklai 
eklai nai haase
 haase ekchin
ekchin maai rohe
paagal jastai hiDi nai rahe
paagal jastai hiDi nai rahe
ke haal chha kasaile sodena
ke haal chha kasaile sodena
bhulna khoje
tyo timro yaad 
bhulna khoje
tyo timro yaad 
bhulaauna kaihi sakina
bhulaauna kaihi sakina
jaldo chhaati
bujaauna khoje
jaldo chhaati
bujaauna khoje
dukhera sahanai sakina
dukhera sahanai sakina
bhulna khoje