Rudai chhan baba/रुदै छन बाबा by Haude

71 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


रुदै छन बाबा
रुदै छन आम
नेपालीको छोरो 
टरा रुदै छु आज
रुदैछु
सुन्यता को त्रस म 
अझै नि जनता अश म
मरेर भए सहिद 
टरा भौतर्दै छ अत्म
सुन्यता को त्रस म 
अझै नि जनता अश म
मरेर भए सहिद 
टरा भौतर्दै छ अत्म

कस्ले केनै गर्‍यो हय 
को नै अघी बद्यो 
भाषान दिने नेता चै 
हेर चिलू गाडी चाडयो 
मर्मा हेर नेपाली 
आजअ जनता पर्‍यो 
ण त खान गस छ 
बस्न लाई बस छ 
सुन्यता को त्रस म 
अझै पनि शान्ति औने
एउटा ठुलो अश छ
सुन्यता को त्रस म 
अझै नि जनता अश म
मरेर भए सहिद 
टरा भौतर्दै छ अत्म

अशै अश म बसिरछ 
जनताको रगत बज्ञो
औछ कि शान्ति भनेए 
नेपाली आज कुरी रह्यो
जनताले न्यए पाएन 
किनअ खुशी चहेन 
नेपाली आम कुरिरछिन्
नेपाली हसेको हेर्न 
 
 
 
यस्तो पनि दिना आयो
डेश सरा बिग्री गयो 
हिजो आफ्नो लग्ने ठाउँ
आजअ परै लाग्दै गयो 
भात्क्य भोग हिन्श्य आयो
ककुन त्यसै बिलाई गयो 
षन्ती हुने यो देश म 
कस्को आख लाग्दै गयो
आफ्नो देश म आज अफै
डरएर हिंड्नु पर्‍यो
जहाँअ जौ रगत को 
खोला मात्र देख्नु पर्‍यो 
गर्भा लग्ने यो देश म 
सिर निउरै हिंड्नु पर्‍यो
षहिद्को रगत्ले 
ठौ पौन गाह्रो भयो 
नेपाली यो जनाता लाई 
बच्न यहाँ सरो भयो 
किनअ नेपाली ले 
आजअ नेपाली लाई मर्न्दै अज्ञे 
हिजो दाजु भाई थिए 
आजअ परै भाई चाडए
उस्को यो बिचोद दिखी 
कतीन जेल बच्नु छ र 
मरेर एक अर्क लाई
कस्ले के नै पौछ र 
 
कस्ले के नै पौछ र 
सुन्यता को त्रस म 
अझै नि जनता अश म
मरेर भए सहिद 
टरा भौतर्दै छ अत्म
सुन्यता को त्रस म 
अझै नि जनता अश म
मरेर भए सहिद 
टरा भौतर्दै छ अत्मा 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Rudai chhan baba
Rudai chhan aama
Nepaliko choro 
Tara rudai chhu aja
Rudaichhu
Sunyata ko tras ma 
Ajhai ni janta ash ma
Marera bhaye sahid 
Tara bhautardai chha atma
Sunyata ko tras ma 
Ajhai ni janta ash ma
Marera bhaye sahid 
Tara bhautardai chha atma

Kasle kenai garyo haya 
Ko nai aghi badyo 
Bhasan dine neta chai 
Hera chiloo gadi chadyo 
Marma hera Nepali 
Aja janta paryo 
Na ta khana gas chha 
Basna lai bas chha 
Sunyata ko tras ma 
Ajhai pani shanti aune
Euta thulo ash chha
Sunyata ko tras ma 
Ajhai ni janta ash ma
Marera bhaye sahid 
Tara bhautardai chha atma

Ashai ash ma basirachha 
Jantako ragat bagyo
Auchha ki shanti bhani 
Nepali aja kuri rahyo
Jantale nyaye payena 
Kina khushi chahena 
Nepali aama kurirachhin
Nepali haseko herna 

Yasto pani dina ayo
Desh sara bigri gayo 
Hijo afno lagne thau
Aja parai lagdai gayo 
Bhatkya bhog hinshya ayo
Kakun tyasai bilai gayo 
Shanti hune yo desh ma 
Kasko aakha lagdai gayo
Afno desh ma aja afai
Darayera hidnu paryo
Jaha jau ragat ko 
Khola matra dekhnu paryo 
Garbha lagne yo desh ma 
Sir niurai hidnu paryo
Shahidko ragatle 
Thau pauna garo bhayo 
Nepali yo janata lai 
Bachna yaha saro bhayo 
Kina nepali le 
Aja nepali lai marndai agye 
Hijo daju bhai thiye 
Aja parai bhai chade
Usko yo bichod dikhi 
Katin jel bachnu chha ra 
Marera ek arka lai
Kasle ke nai pauchha ra 
 
Kasle ke nai pauchha ra 
Sunyata ko tras ma 
Ajhai ni janta ash ma
Marera bhaye sahid 
Tara bhautardai chha atma
Sunyata ko tras ma 
Ajhai ni janta ash ma
Marera bhaye sahid 
Tara bhautardai chha atma