Kalo din yo kalo din/ कालो दिन यो कालो दिन् by Haude

101 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्

शनिबार को दिना थिए
सुतिरा थिए कोठा म 
टेस्पछी फोन आयो 
उठेए म हो कि सपन
आख मिची बैर अए 
रुवै बसी चल्दै थियो 
अली अघी सरे पौ मेरो
ट्यहाँ हिद्दै थियो
साथी सँग देश मेरो 
बलुवा म मिल्दै थियो
साथी सँग देश मेरो 
बलुवा म मिल्दै थियो

मन बाट आन्शु बगी 
जबा साथी पुरी गयो 
लचार थिए म पनि 
आख ले मात्र हेरिरहे 
भग्वान ले साथ चोदी दियो
मन भित्र को धोका थुनि दियो 

पपी प्रकृती को खेल 
डेश म म रोइरहे 
पैल अघी सर्दै
बैगुना सँग गुहर मगे 
ढरै यो साथी मेरो 
बचौन ढिलो भयो
 
बौ उस्को बिदेश म
टरा भाई म सँग रोइरह्यो 
कालो दिन्को रात थियो 
टेसै कहाँ अन्त्य 

ठौ ठाउँ म हत्य भयो
हत्यारआ को बिक्री भयो 
णौ तले धारार पनि 
टेही पल म बिलिन भयो
मन मन्दिर मस्ती फुत्यो
नेपाली को मुतु फुत्यो 
चाडहै म सुरु गरा 
नेपाली नै अन्त्य भयो 

कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन्
कालो दिन यो कालो दिन 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din

Sanibar ko dina thiye
Sutira thiye kotha ma 
Tespachi phone ayo 
Uthi ma ho ki sapana
Aakha michi baira aye 
Ruwai basi chaldai thiyo 
Ali aghi sare pau mero
Tyaha hiddai thiyo
Sathi sanga desh mero 
Baluwa ma mildai thiyo
Sathi sanga desh mero 
Baluwa ma mildai thiyo

Man bata aanshu bagi 
Jaba sathi puri gayo 
Lachar thiye ma pani 
Aakha le matra herirahe 
Bhagwan le sath chodi diyo
Man bhitra ko dhoka thuni diyo 

Papi prakriti ko khel 
Desh ma ma roirahe 
Paila aghi sardai
Baiguna sanga guhar mage 
Dharai yo sathi mero 
Bachauna dhilo bhayo
 
Bau usko bidesh ma
Tara bhai ma sanga roirahyo 
Kalo dinko raat thiyo 
Tesai kaha antya 

Thau thau ma hatya bhayo
Hatyara ko bikri bhayo 
Nau tale dharara pani 
Tehi pal ma bilin bhayo
Man mandir masti futyo
Nepali ko mutu futyo 
Chadhai ma suru gara 
Nepali nai antya bhayo 

Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din
Kalo din yo kalo din