nahera malaai yasari/नहेर मलाई यसरी  by Haude

27 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


नहेर मलाई यसरी 
सम्हल्न सक्दिना मान लाई 
णजिक आएए माया लाई चोदी जने भए 
चहिदैन टिम्रो माया मलाई
णहेर मलाई यसरी 
सम्हल्न सक्दिना मान लाई 
णजिक आएए माया लाई चोदी जने भए 
चहिदैन टिम्रो माया मलाई

 

चहिदैन टिम्रो माया मलाई 
चोदी जने भए टेसै 
म ट पगल भएछु 
प्रीत म टिम्रो फसेछु 
गीत होईन प्रेम को 
रचना बिस्तारै गर्दै चु 
लद्नु छैन मलाई टिमी सँग 
चोद्नु छैन टिमिलाई 
यो प्रीत अघी सच्नु च 
साथ जन्मअ सम्मअ लाई 
बयन गर्न सक्दिना 
टिम्रो ट्यो मान लूप्स को 
हौदे यो प्रेमी टिम्रो 
माया म णै ठेस को 
सोचेछु म अघी बध्छु 
बछ कसम पुरा गर्छु 


साथ मात्र डिन्छु भन्न 
सुख डिना टयार चु 
अल्लरे बैस खेर जल्ल 
एक्दिन चौरी पर्छ गल
हुन्छ मात्र भनअ 
लाईजान्छु टिमिलाई आउने साल 
सिउन्दो टिम्रो रङौन्छु 
अतुत बन्धन म बध्ने चु 
जन्न बिदेश चोदेर 
बस्नु पर्दैन कुरेर
जीवन एक सँगर्शा हो 
टरा अघी बद्न सक्दिना 
भोली चलिस पुगे भने णि 
माया म कमी हुन्न 
बुदेश्कल को शहरआ बनी 
बस्छु टिम्रो कुरा सुन्न 
 


णहेर मलाई यसरी 
सम्हल्न सक्दिना मान लाई 
णजिक आएए माया लाई चोदी जने भए 
चहिदैन टिम्रो माया मलाई 
णहेर मलाई यसरी 
सम्हल्न सक्दिना मान लाई 
णजिक आएए माया लाई चोदी जने भए 
चहिदैन टिम्रो माया मलाई
मान को एउटाै च चाह
यो टिमी सँग लौनु च मलाई माया 
मान को एउटाै च कुरा 
ट्यो टिमी सँग बस्नु च मेरो माया 
यो जीवन टिम्रै लगी हो 
टिमी बुझाना आब बुझाना 
यो गीत टिम्रै लगी हो 
टिमी सुनना टिमी सुनना 


टिमी सुनना बुझाना मान को चाहना 
सोचेर रखेछु ढेरै सपना 
माया को एउटाै टिर्सना बोकेर 
हिद्छु टिम्रै चय बनेर 
टिम्रै याद म बछु सधै 
टिम्रै मात्र णाम जपेर 
डेख्दिना सपना टिम्रो बहेक केही 
पगल भन्चन साथी टेसै 
मेरो मुतु को भावनाअ हरु 
टिम्रो टिरा सर्दै चु 
पबित्र उपहार म णि 
टेस्लाई टिमी स्विकारणअ
जीवन अपुरो भयो 
आब आएए टिमी बुनना 
म ट सधै टिम्रो ठिए 
टिमी मेरो बनना 

 

णहेर मलाई यसरी 
सम्हल्न सक्दिना मान लाई 
णजिक आएए माया लाई चोदी जने भए 
चहिदैन टिम्रो माया मलाई
णहेर मलाई यसरी 
सम्हल्न सक्दिना मान लाई 
णजिक आएए माया लाई चोदी जने भए 
चहिदैन टिम्रो माया मलाई
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


Nahera Malai Yesari 
Samhalna Sakdina Maan Lai 
Najik Aayi Maya Lai Chodi Jane Bhaye 
Chahidaina Timro Maya Malai
Nahera Malai Yesari 
Samhalna Sakdina Maan Lai 
Najik Aayi Maya Lai Chodi Jane Bhaye 
Chahidaina Timro Maya Malai

 

Chahidaina Timro Maya Malai 
Chodi Jane Bhaye Tesai 
Ma Ta Pagal Bhayechu 
Preet Ma Timro Fasechu 
Geet Hoina Prem Ko 
Rachana Bistarai Gardai Chu 
Ladnu Chaina Malai Timi Sanga 
Chodnu Chaina Timilai 
Yo Preet Aghi Sachnu Cha 
Saath Janma Samma Lai 
Bayan Garna Sakdina 
Timro Tyo Maan Loops Ko 
Haude Yo Premi Timro 
Maya Ma Nai Thes Ko 
Sochechu Ma Aghi Badhchu 
Bacha Kasam Pura Garchu
Saath Matra Dinchu Bhanna 
Sukha Dina Tayar Chu 
Allare Baisa Khera Jalla 
Ekdin Chauri Parcha Gala
Huncha Matra Bhana 
Laijanchu Timilai Aaune Saal 
Siundo Timro Rangaunchu 
Atut Bandhan Ma Badhne Chu 
Janna Bidesh Chodera 
Basnu Pardaina Kurera
Jivan Ek Sangarsha Ho 
Tara Aghi Badna Sakdina 
Bholi Chalis Puge Bhane Ni 
Maya Ma Kami Hunna 
Budeshkal Ko Sahara Bani 
Baschu Timro Kura Sunna 
 


Nahera Malai Yesari 
Samhalna Sakdina Maan Lai 
Najik Aayi Maya Lai Chodi Jane Bhaye 
Chahidaina Timro Maya Malai 
Nahera Malai Yesari 
Samhalna Sakdina Maan Lai 
Najik Aayi Maya Lai Chodi Jane Bhaye 
Chahidaina Timro Maya Malai
Maan Ko Eutai Cha Chaha
Yo Timi Sanga Launu Cha Malai Maya 
Maan Ko Eutai Cha Kura 
Tyo Timi Sanga Basnu Cha Mero Maya 
Yo Jivan Timrai Lagi Ho 
Timi Bujhana Aaba Bujhana 
Yo Geet Timrai Lagi Ho 
Timi Sunana Timi Sunana 

 

Timi Sunana Bujhana Maan Ko Chahana 
Sochera Rakhechu Dherai Sapana 
Maya Ko Eutai Tirsana Bokera 
Hidchu Timrai Chaya Banera 
Timrai Yaad Ma Bachu Sadhai 
Timrai Matra Naam Japera 
Dekhdina Sapana Timro Bahek Kehi 
Pagal Bhanchan Sathi Tesai 
Mero Mutu Ko Bhawana Haru 
Timro Tira Sardai Chu 
Pabitra Upahar Ma Ni 
Teslai Timi Swikarana
Jivan Apuro Bhayo 
Aaba Aayi Timi Bunana 
Ma Ta Sadhai Timro Thiye 
Timi Mero Banana 

 

Nahera Malai Yesari 
Samhalna Sakdina Maan Lai 
Najik Aayi Maya Lai Chodi Jane Bhaye 
Chahidaina Timro Maya Malai
Nahera Malai Yesari 
Samhalna Sakdina Maan Lai 
Najik Aayi Maya Lai Chodi Jane Bhaye 
Chahidaina Timro Maya Malai