Muskaan Maa Timro Haraundai Jaanchu /मुस्कान मा तिम्रो हरौन्दै जान्छु by Haude

26 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


मुस्कान मा  तिम्रो हरौन्दै जान्छु
ठहा छैन के भयो मलाई 
याद म टिम्रो डुबी बस्छु 
ठहा छैन के भयो मलाई 
सपना म औन्चौ टिमी 
बिपना म भेट्न गर्हो 
ठहा छैन के भयो मलाई
याद म रमेएए डिन्चौ 
मलाई टेसै आत्ययी डिन्चौ 
ठहा छैन के भयो मलाई
मुस्कान म टिम्रो हरौन्दै जन्छु 
ठहा छैन के भयो मलाई 
याद म टिम्रो डुबी बस्छु 
ठहा छैन के भयो मलाई 
म माया सधै गर्ने चु
मा माया सधै गर्ने चु

 

टिम्रो याद म सधै टिमिलाई कुरिरछु 
टिमी पौने आश म सरा णता टोदिरछु 
आब बनी डेउ ण टिमी मेरो जीवन साथी 
हुना चाहन्छु म टिम्रो बाटो 
बनी टिम्रो सहयत्री 
कठिनअयी म सधै भरी टिमिलाई समौन्छु 
टिम्र सरा डुख आफु लियी खुसी जीवन बितौन्चु
मेर टिता मिथ बात म सधै हसाउनछु 
टिमी सँग सयै जुनए यसरी बितौन्छु 

मा माया सधै गर्ने चु 
म माया सधै गर्ने चु 
म माया सधै गर्ने चु 

मुस्कान म टिम्रो हरौन्दै जन्छु 
ठहा छैन के भयो मलाई 
याद म टिम्रो डुबी बस्छु 
ठहा छैन के भयो मलाई 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


Muskaan Maa Timro Haraundai Janchu 
Thaha Chaina Ke Bhayo Malai 
Yaad Ma Timro Dubi Baschu 
Thaha Chaina Ke Bhayo Malai 
Sapana Ma Aunchau Timi 
Bipana Ma Bhetna Garho 
Thaha Chaina Ke Bhayo Malai
Yaad Ma Ramayi Dinchau 
Malai Tesai Aatyayi Dinchau 
Thaha Chaina Ke Bhayo Malai
Muskaan Ma Timro Haraundai Janchu 
Thaha Chaina Ke Bhayo Malai 
Yaad Ma Timro Dubi Baschu 
Thaha Chaina Ke Bhayo Malai 
Ma Maya Sadhai Garne Chu
Ma Maya Sadhai Garne Chu

 

Timro Yaad Ma Sadhai Timilai Kurirachu 
Timi Paune Aasha Ma Sara Nata Todirachu 
Aaba Bani Deu Na Timi Mero Jivan Sathi 
Huna Chahanchu Ma Timro Bato 
Bani Timro Sahayatri 
Kathinayi Ma Sadhai Bhari Timilai Samaunchu 
Timra Sara Dukha Aafu Liyi Khusi Jivan Bitaunchu
Mera Tita Mitha Baat Ma Sadhai Hasaunchu 
Timi Sanga Sayai Juni Yesari Bitaunchu 

Ma Maya Sadhai Garne Chu 
Ma Maya Sadhai Garne Chu 
Ma Maya Sadhai Garne Chu 

Muskaan Ma Timro Haraundai Janchu 
Thaha Chaina Ke Bhayo Malai 
Yaad Ma Timro Dubi Baschu 
Thaha Chaina Ke Bhayo Malai