daari paalne jati sapai jaanaa naramro rey/दारी पाल्ने जती सपै जाना नराम्रो रेय् by Haude

33 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


दारी पाल्ने जती सपै जाना नराम्रो रेय्
अनी दारी पन्ने नै सपै जान तियापे रेय्
अनी दारी नपाल्ने चै सपै जाना राम्रो
रेस्पेक्त तो दारि
पाल्न कती गाह्रो छ 
सियारन कती गाह्रो छ
हाम्लाई नै थाछ
दारी गङ्
दारी दारी गङ्
दारी मलाई कैले लाग्दैन म आफै लाई भारि
नेपाली केटी राम्रो लाग्छ लगाए रातो सारि
दारी मलाई कैले लाग्दैन म आफै लाई भारि
नेपाली केटी राम्रो लाग्छ लगाए रातो सारि

मेरो दारी लाग्दैन मलाई भरि
नेपाली केटी राम्रो लाग्छ लगाए रारो सारि
भन्छन परिवार्ले किन भनेए हिन्छस रोउग्लि
उतर मेरो एऔतै आउछ होईन म फैर एन्ड लभल्य्
गफ त हान्दिना तर देखिन्छु म हुस्कि
चिलो बनी हिने बानी छैन मेरो मस्कि
तियापे देखिन्छु तर चुरोत रक्सी खादिन
दारिको कसम मलाई जुतो बोल्न आउँदाइन
बाबा आमा ले जे भनुन्
तर म कात्दिन
चमाको कसम तर पलाएन चै म जादिन
लगौछु बिहान मा चियाअको चुस्कि
दाहा गर्ने सोल्ता हो 
होस गर नत्र तेरो बैन मेरो दारी तिर
बिष्टअरै फस्लि
बिष्टअरै फस्लि
दारी कैले लाग्दैन 
म आफै लाई भरि
नेपाली केटी राम्रो लाग्छ लगाए रातो सारि
दारी कैले लाग्दैन
मा आफै लाई भरी 
नेपाली केटी राम्रो लाग्छ लगाए रातो सारि

कोल्लगे जादा साधै गर्छ 
तेअचेर ले प्रश्न
ओए भाई किन दारी पालिस भन्त ?
मर्धा को यो सान हो
दैबले दिएको मलाई ठुलो दान हो
गणेश को मुसा भएझै मेरो नि 
बहान हो
बुग्नु न सिर कती किच्किच गरिरा 
बदी कुरा गर्छस्
भोली दारी कातेर आइनस भनेनि
तलाई म कोल्लगे मा चिर्नै  दिना 


तेसो भए तपाईं को र सारीता मम को कुर
पृन्किपल सिर लाई भन्दिम त
भयो भयो चुप लागेर बस अबो
दारी गङ्
दारी मलाई कैले लाग्दैन म आफै लाई भरि
नेपाली केटी राम्रो लाग्छ लगाए रातो सारि
दारी मलाई कैले लाग्दैन म आफै लाई भरि
नेपाली केटी राम्रो लाग्छ लगाए रातो सारि

एवेॠ गिर्ल इस द्रेअ्इङ अबोउत इत यू
बद्दै छ जुस्त लेत इत ग्रोव्
माया को फुल बारि
मेरो दारी 
एवेॠ गिर्ल इस द्रेअ्इङ अबोउत इत यू
बद्दै छ जुस्त लेत इत ग्रोव 
माया को फुल बारि
मेरो दारि
एवेॠ गिर्ल इस द्रेअ्इङ अबोउत इत यू
बद्दै छ जुस्त लेत इत ग्रोव 
माया को फुल बारी 
मेरो दारि
हहा 
मेरो दारि
पाल्छु कैले कादिन
जेसुकै जस्तोसुकै पेरिसतिती आवोस्
यो मेरो दारी सान हो
मा कैले फल्दिन
बौको जापद लोल्
भोली यो दारी जुगा कातेर आइनस भने नि 
तलाई म घर्मै चारन दिन
बुजिस होईन
हस बाबा
भोली यो दारी जुगा सब कातेर आउछु 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

daari paalne jati sapai jaanaa naramro rey
ani daari panne nai sapai jaana tiyaape rey
ani daari napaalne chai sapai jaanaa ramro
respect to daari
paalna kati gaaro chha 
siyarna kati gaaro chha
haamlai nai thaachha
daari gang
daari daari gang
daari malai kaile laagdaina ma aafai laai bhaari
nepaali keti raamro laagchha lagaaye raato saari
daari malai kaile laagdaina ma aafai laai bhaari
nepaali keti raamro laagchha lagaaye raato saari

mero daari laagdaina malai bhari
nepaali keti ramro laagchha lagaaye raaro saari
bhanchhan pariwaarle kina bhani hinchhas rougli
utar mero eautai aauchha hoina ma fair and lovely
guff ta haandina tara dekhinchhu ma huski
chilo bani hine baani chhaina mero maski
tiyaape dekhinchhu tara churot raksi khaadina
daariko kasam malai juto bolna aaudaina
baabaa aamaa le je bhanun
tara ma kaatdina
chamaako kasam tara palaayen chai ma jaadina
lagauchhu bihaan maa chiyaako chuski
daahaa garne soltaa ho 
hos gar natra tero baina mero daari tira
bistaarai fasli
bistaarai fasli
daari kaile laagdaina 
ma aafai laai bhari
nepali keti ramro laagchha lagaaye raato saari
daari kaile laagdaina
ma aafai laai bhari 
nepaali keti ramro laagchha lagaaye raato saari

collage jaadaa saadhai garchha 
teacher le prasna
oe bhai kina daari paalis bhanta?
mardha ko yo saan ho
daibale diyeko malai thulo daan ho
ganesh ko musaa bhayejhai mero ni 
bahaan ho
bugnu na sir kati kichkich gariraa 
badi kuraa garchhas
bholi daari kaatera aainas bhaneni
talai ma collage maa chirnai dina

teso bhaye tapai ko ra saritaa mam ko kura
principal sir lai bhandim ta
bhayo bhayo chup laagera bas abo
daari gang
daari malaai kaile laagdaina ma aafai lai bhari
nepaali keti raamro laagchha lagaaye raato saari
daari malaai kaile laagdaina ma aafai lai bhari
nepaali keti raamro laagchha lagaaye raato saari

every girl is dreaming about it yoo
baddai chha just let it grow
maayaa ko ful baari
mero daari 
every girl is dreaming about it yoo
baddai chha just let it grow 
maayaa ko ful baari
mero daari
every girl is dreaming about it yoo
baddai chha just let it grow 
maayaa ko ful baari 
mero daari
haha 
mero daari
paalchhu kaile kaadina
jesukai jastosukai paristiti aawos
yo mero daari saan ho
ma kaile faldina
bauko jaapad lol
bholi yo daari jugaa kaatera aainas bhane ni 
talai ma gharmai charna dina
bujis hoina
huss baabaa
bholi yo daari jugaa sab kaatera aauchhu