Lekali Hey Hey Choya Ko Doko by Harish Mathema

13,121 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

G........................D....
Lekali Hey Hey Choya Ko Doko

G...........................D....
Sano Maya Hey Hey Lagaune Dhoko

C.......................G..
Napugdai Ma Marchu Po Kyare

.............D.........G...
Bhana Solti Barabar Nadhati


Verse:1

G........................C......
Bahayo Khola Besi Gharyo Sammai

C.........................G.
Timro Maya Kaleji Ma Tammai

G........................C
Aakhai Ma Gajalu Lapakkai

C.............................G
Bhana Maya Laediun Ki Chapakkai

G..................C............G
Baisaima Baisaima Marchu Po Kyare


End:

G......................C.....
Rato Kalo Pakhurima Timikkai

C........................G...
Basyo Maya Makhaima Ghimikkai

G....................
Ke Godnu Karkala Bari

C..........................G...
Parkha Timilai Roerahane Napari

G..............C.............G..
Baisaima Baisaima Marchu P Kyare


© hamrochords.com