adrisya banera/अदृस्य बनेर by ELEENA CHOUHAN

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

अदृस्य बनेर
आहु जस्तै लाग्छ
तिम्रो हरेक पाइलामा
अदृस्य बनेर
आहु जस्तै लाग्छ
तिम्रो हरेक पाइलामा
तर सक्दिन म
तिम्रो नजिक आउन
पलपल तिम्लाई पाहु जस्तै
लाछ मेरो भित्री मुटुमा
पलपल तिम्लाई पाहु जस्तै
लाछ मेरो भित्री मुटुमा
तर पाउदिन म
मेरो प्रतेक छड जिवन्मा

समय सँगइ हिडी रहे
तिम्रो माया थापाइ सके
भनु कसरी
मेरो मन मा माया छ
खुशी सदै जारी छ
मा पोखु कसरी

समय सँगइ हिडी रहे
तिम्रो माया थापाइ सके
भनु कसरी
मेरो मन मा माया छ
खुशी सदै जारी छ
मा पोखु कसरी

लर्बारीन्छ यि ओठ्
गुम्सिएका शब्द भन्न
आतुर छ यो मन्
तिम्रो सफलताअ या सुन्न
एस्तै हुन्छ मलाई पनि
आउदेइन माया बुन्न
तिमी पनि टाडा हुँदा
मन हुन्छ खिन्न
तिम्रो साथ नै काफी छ
तिम्रो हात्नै जाती छ

अदृस्य बनेर
आहु जस्तै लाग्छ
तिम्रो हरेक पाइलामा
अदृस्य बनेर
आहु जस्तै लाग्छ
तिम्रो हरेक पाइलामा
तर सक्दिन म
तिम्रो नजिक आउन
पलपल तिम्लाई पाहु जस्तै
लाछ मेरो भित्री मुटुमा
पलपल तिम्लाई पाहु जस्तै
लाछ मेरो भित्री मुटुमा
तर पाउदिन म
मेरो प्रतेक छड जिवन्मा

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

adrisya banera
aahu jastai laagchha
timro harek paailaamaa
adrisya banera
aahu jastai laagchha
timro harek paailaamaa
tara sakdina ma
timro najik aauna
palapala timlaai paahu jastai
laachha mero bhitri muTumaa
palapala timlaai paahu jastai
laachha mero bhitri muTumaa
tara paaudina ma
mero pratek chhaD jiwanmaa

samay sangai hiDi rahe
timro maayaa thaapaai sake
bhanu kasari
mero man maa maayaa chha
khusi sadai jaari chha
ma pokhu kasari

samay sangai hiDi rahe
timro maayaa thaapaai sake
bhanu kasari
mero man maa maayaa chha
khusi sadai jaari chha
ma pokhu kasari

larbarinchha yi oTh
gumsiyekaa sabda bhanna
aatur chha yo man
timro safaltaa yaa sunna
yestai hunchha malaai pani
aaudeina maayaa bunna
timi pani TaaDaa huda
mana hunchha khinna
timro saath nai kaafi chha
timro haatnai jaati chha

adrisya banera
aahu jastai laagchha
timro harek paailaamaa
adrisya banera
aahu jastai laagchha
timro harek paailaamaa
tara sakdina ma
timro najik aauna
palapala timlaai paahu jastai
laachha mero bhitri muTumaa
palapala timlaai paahu jastai
laachha mero bhitri muTumaa
tara paaudina ma
mero pratek chhaD jiwanmaa