sable bhanchan ma / सब्ले भन्छ्न म by Ease

40 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

सब्ले भन्छ्न  म 
हार्छु कैले जिदिना त
तत्य नै सत्य हो 
न बुजेर

मान्छे बिगृन्चस यहाँ
बिश्वास गर्न असम्भव्
जुतो यो सब्यता
साथी को नकाब लगाएर

दुस्मन बस्छ य
तर त्यो भन्न गाह्रो छ
जस्तै वोक्मरिमा 
बाच्नवा

आफ्नै भुत काल देहि
सजिलेनै भागन
नर्ग यै छ खस्मा
न आकश न पातल मा

नर्ग त्यो पल जब
कोही चाहअदैन बाच्न
एक दुइ जाना भुक्चस चक्क्मा 
न राम्रो भन्दाइ मलाई

चुताउन गाह्रो हुन्छ
को आफ्यानटा को पराइ
मुक्मा कोही बोल्दैन
मुखौता वित्र लुक्दै चन्

यो एन्डअकार मा धसेको
आवस लाई साएद बुग्दैनन्
दुख त्यो होईन
जबा गोजी खर्छ हुन्न

त्यो हो जबा जिब्रो ले
अन्न को दान चुन्न
जादो मा लुगा बिना
सडक मा सुत्न जानु

आफु बाच्नको लागि
अर्का को जुठो खानु
तर अनावोसेक कुरा
य आविसेक्ता बिदा सुन्चन्

एउतै मानिस को
हजारौ वोता मुक चन्
मलाई रिस उएद्छ जान्दा
हामी खेल को पियादा

नेपाली सबै मुर्खा 
सोचन दीपेन्द्र
हत्यारा जस्तै
दानप्ता बिहिन 

भन्चन मलाई न बुजेर
आफ्नो अदिकार तियागि
बाच्नु पर्छ य झुकेर
नेपाल सर्कार सारी

थगेर पोइसा 
लुत्नु पर्छ
सोजो र सिदा मान्छे
याहा ब्रस्त चारले मार्चह

एस्तो लाग्छ मलाईकि
मा दुबी रा छु सोच मा
हरेक मानिस ब्रमित च
कोइ छैन होस मा

मुक ले थाहा हुन्न
को साथी निर्दोस या
आफ्नै गिगृले धर्मा
चकुले गोप्या

प्रसँग हरु फैलिन्छ
माग्ने को हात सारी
कोइ सन्यासी र कुरुप्
भने मात्र आस गरि

जिवोन खाली पाना हो
तिम्रो कर्मा कलम बन्छ
मनो रन्जन ले बुदी लाई
सधिअ हरन गर्छ

तर यो तिम्रो गल्ती होईन
कोइ आफु जस्तो छैन
सन्सार त्यो होईन 
जुन तिमीलाई लाग्दैछ

सब बेज्दैचस आफ्नो इज्जत्
पोइसा को तुक्रमाथि
अनी भन्दाइ चन आफु लाई
भुदी मानी प्रजाअति

तिमीले पोइसा होईन
पोइसा ले तिमीलाई चलाउछ
तिम्रो हरेक माग र इच्छ
सब पोइसा ले बनाउच

लाग्छ जस्तै तिमीलाई
बनैदै छ
अर्कै मान्छे पोइसा ले
मस्ती बदाउछ
 
 हुँदैन कोइ जान्ने
सब एऔतै चिज्
पछी तेस्लाई बनाउच
सर्कार्ले

अमेरिकि मुद्र को
आख अगि सबै
हार्ने सन्सार 
चल्दै छ बेवोहार्ले

मात्र एऔत सङ्को
सोचेको चोव अचल्
पद्न जाने मान्छे 
किन कम भो

सब्को दिमाक प्रभिदिक्
ले खै सको
साध धुबास देकी 
अचेल एन्डरोइद आइ सक्यो

एती चितो कसरी 
बिकास भो
कसरी बिकासइत तर रोघर्ले
आजै चन मान्छे गर्सित्

मान्छे ले मान्छे बनाउछ
एऔत रोग सिदाउन सक्दैनस्
सारीर को अन्क फेरिच
तर अद्स ले मान्छे मर्दै छ

यो खेल हो सद्यन्त को
हामी सबै जाल मा
पुरै घेरिएको चोव्
चक्र बिउ हरुको पार्कहाल्मा

के तिमीलाई लाग्छ
मान्छे चन्द्र मा मा पुज्ञो
अमेरिका को कुरा हरु
सबै चिज जुतो

एक चोती मजाले
खोज गरा यो 
सद्यन्तले लाई
बुज्चोव्

अनी आफ्नै बोद सक्तिलाई
नकार्दै तुक्चोव्
तिमी जे हौ
तिमी त्यो होईन

तिमी हरै रा छ
पिथिबी लाई देश होईन
एऔतै सङ चलाई रा छ

तर सबै बेस्तै चन्
प्रबिदी को सन्जाल मा
हात हात मा मोबाईल
तिम्रो सोछरु लाई मार्न

तिमी सुरु गरा सोच्को
उत्पादन यो पोइसा नै
हो सन्सार लाई मुथी मा
राक्ने साधन्

तेसैले मोज मस्ति
चोदी एक चोति
बिचार गरा 

मोज मस्ती चोति
तिमी बिचार गर

मोज मस्ती चोदी 
तिमी बिचार गर

मा धेरै कुरा सोच्छु
मलाई सब्ले पागल थन्छ
तर मेरो सिप र शान्ति
आज य सबैले मान्छ
बारीस्त मेरो ज्ञान्
सब पार्दै छु म 
तलाई चए जति
सुकै नराम्रो त भन्
आजै मलाई
मा धेरै कुरा सोच्छु
मलाई सब्ले पागल थन्छ
तर मेरो सिप र सक्ति
य हरेक ले आज मान्छ

बारीस्त मेरो ज्ञान छ

बाद्दै छु म
तलाई 
चाए जती सुकै 
न राम्रो 
त भन्
आजै मलाई
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

sable bhanchan ma 
haarchhu kaile jidina ta
tatya nai satya ho 
na bujera

maanche bigrinchas yaha
biswas garna asambhav
juto yo sabyataa
saathi ko nakaab lagaayera

dusman bascha ya
tara tyo bhanna gaaro chha
jastai vokmarimaa 
baachnawaa

aafnai bhut kaal dehi
sajilenai bhagna
narga yai chha khasmaa
na aakash na paatal maa

narga tyo pal jaba
kohi chahaadaina baachna
ek dui jaanaa bhukchas chackmaa 
na ramro bhandai malaai

chutaauna gaaro hunchha
ko aafanta ko paraai
mukmaa kohi boldaina
mukhautaa vitra lukdai chan

yo andakaar maa dhaseko
aawas laai saayed bugdainan
dukha tyo hoina
jaba goji kharcha hunna

tyo ho jaba jibro le
anna ko daana chunna
jaado maa lugaa binaa
sadak maa sutna jaanu

aafu baachnako laagi
arkaa ko jutho khaanu
tara anaawosek kuraa
ya aawisektaa bidaa sunchan

yeutai maanis ko
hajaarau wotaa muk chan
malaai ris uedchha jaandaa
haami khel ko piyaadaa

nepali sabai murkha 
sochan dipendra
hatyaaraa jastai
daanaptaa bihin

bhanchan malaai na bujera
aafno adikaar tiyaagi
baachnu parchha ya jhukera
nepal sarkaar sari

thagera poisaa 
lutnu parchha
sojo ra sidaa maanchhe
yaahaa brasta charle marchha

yesto laagchha malaaiki
ma dubi raa chhu soch maa
harek maanis bramit cha
koi chaina hos maa

muk le thaahaa hunna
ko saathi nirdos yaa
aafnai gigrile dharmaa
chakule gopyaa

prasanga haru failinchha
maagne ko haat sari
koi sanyaasi ra kurup
bhane maatra aas gari

jiwon khali paanaa ho
timro karma kalam banchha
mano ranjan le budi laai
sadhia haran garchha

tara yo timro galti hoina
koi aafu jasto chaina
sansaar tyo hoina 
jun timilaai laagdaichha

sab bejdaichas aafno ijjat
poisaa ko tukramaathi
ani bhandai chan aafu laai
bhudi maani prajaati

timile poisaa hoina
poisaa le timilaai chalaauchha
timro harek maag ra ichchha
sab poisaa le banaaucha

laagchha jastai timilaai
banaidai chha
arkai maanche poisaa le
masti badaauchha

hudaina koi jaanne
sab eautai chij
pachi teslaai banaaucha
sarkaarle

ameriki mudra ko
aakha agi sabai
haarne sansaar 
chaldai chha bewohaarle

maatra eauta sangko
socheko chow achal
padna jaane maanche 
kina kam bho

sabko dimaak prabhidik
le khai sako
saadha dhubaas deki 
achel android aai sakyo

yeti chito kasari 
bikaas bho
kasari bikasit tara rogharle
aajai chan maanche garsit

maanche le maanche banaauchha
eauta rog sidaauna sakdainas
sarir ko anka fericha
tara ads le maanche mardai chha

yo khel ho sadyanta ko
haami sabai jaal maa
purai gheriyeko chow
chakra biu haruko parkhaalmaa

ke timilaai laagchha
maanche chandra maa maa pugyo
amerikaa ko kuraa haru
sabai chij juto

ek choti majaale
khoj gara yo 
sadyantale laai
bujchow

ani aafnai bod saktilaai
nakaardai tukchow
timi je hau
timi tyo hoina

timi harai raa chha
pithibi laai desh hoina
eautai sang chalaai raa chha

tara sabai bestai chan
prabidi ko sanjaal maa
haat haat maa mobile
timro sochharu laai maarna

timi suru gara sochko
utpaadan yo poisaa nai
ho sansaar laai muthi maa
raakne saadhan

tesaile moj masti
chodi ek choti
bichar gara

moj masti choti
timi bichar gara

moj masti chodi 
timi bichar gara

ma dherai kuraa sochchhu
malaai sable paagal thanchha
tara mero sip ra santi
aaja ya sabaile maanchha
barista mero gyan
sab paardai chhu ma 
talai chaye jati
sukai naramro ta bhan
aajai malaai
ma dherai kura sochchhu
malaai sable paagal thanchha
tara mero sip ra sakti
ya harek le aaja maanchha
barista mero gyan chha
baaddai chhu ma talaai 
chaaye jati sukai 
na ramro ta bhan
aajai malaai