Akai Najarma Maya Basyo Hai by Dipesh Kishor Bhattarai

4,809 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

C......................Dm.........................C

Akai Najarma Maya Basyo Hai Luki Chhipi Heri Dinale

C.........................Dm.....................C

Tyo Aakhale Jiudai Maryo Hai Otha Toki Hasi Dinale

C.................Dm..............................C

Akai Najarma Maya Basyo Hai Luki Chhipi Heri Dinale

C.........................Dm.....................C

Tyo Aakhale Jiudai Maryo Hai Otha Toki Hasi Dinale


Verse 1:

C....................................F

Fula Hau Ki Jun Timi Kaha Sajai Rakhne

G...........................................C

Chhati Bhitra Rakhne Ho Ki Akha Bhitra Rakhne

C....................................F

Fula Hau Ki Jun Timi Kaha Sajai Rakhne

G...........................................C

Chhati Bhitra Rakhne Ho Ki Akha Bhitra Rakhne

C........................Dm......................C

Akai Bolile Goli Lagyo Hai Mitho Bachan Garidinale

C.................Dm............................C

Tyo Aakhale Jiudai Maryo Hai Otha Toki Hasi Dinale


Verse 2:

C...............................F

Basuri Ko Dun Timi Mero Saragamko

G..................................C

Lekhidiu Ki Ragatale Gita Yo Milanko

C................................F

Basuri Ko Dun Timi Mero Saragamko

G..................................C 

Lekhidiu Ki Ragatale Gita Yo Milanko

B..................................................

Launa Malai Andho Paryo Hai Akai Chhinko Chinajanile

C..................Dm........................C

Tyo Akhale Jiudai Maryo Hai Otha Toki Heri Dinale

C.....................Dm...........................C

Launa Malai Andho Paryo Hai Akai Chhinko Chinajanile

C..............Dm..............................C

Tyo Akhale Jiudai Maryo Hai Otha Toki Hasi Dinale

 

End:

C.................Dm.........................C

Akai Najarma Maya Basyo Hai Luki Chhipi Heri Dinale

C.........................Dm....................C

Tyo Aakhale Jiudai Maryo Hai Otha Toki Hasi Dinale


© hamrochords.com