buji deuna/ बुजी देउन by Dipendra Shah

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बुजी देउन
सुनी देउन
माया मेरो
तिमीलाई नै हो
हेर हेर यि आखा हरुमा
पाउने छु
माया को भाका
ओठ तिम्रो रसिलो छ
मुहार तिम्रो हसिलो छ
बुजी देउन 
सुनी देउन
माया मेरो
तिमीलाई नै हो
हेर हेर
यी आखा हरु मा
पाउने छु
माया को भाका

लाहेको पिरति
मन कहिले न छुटोस्
खाएको कसम्
मन कहिले न टुटोस्
सजाउछु तिमीलाई 
बनाउछु तिमीलाई
आफ्नो बेहुलि
बुजी देहुन
सुनी देहुन
माया मेरो
तिमीलाई नै हो
हेर हेर यि आखा हरुमा
पाउने छु 
माया को भाका

गाजलु आखा हरुले
सदै गिजाइ रहोस्
जिल जिल गर्ने परेली हरु
सदै जिस्काइ रहोस्
रिजाउछु तिमीलाई
बसाउछु तिमीलाई
आफ्नो दिलेइमा
बुजी देहुन
सुनी देहुन 
माया मेरो
तिमीलाई नही हो
हेर हेर
यी आखा हरुमा
पाउने छु
माया को आवास
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

buji deuna
suni deuna
maayaa mero
timilaai nai ho
hera hera yi aakhaa harumaa
paaune chhu
maayaa ko bhaakaa
oTha timro rasilo chha
muhaar timro hasilo chha
buji deuna 
suni deuna
maayaa mero
timilaai nai ho
hera hera
yi aakhaa haru maa
paaune chhu
maayaa ko bhaakaa

laaheko pirati
man kahile na chhuTos
khaayeko kasam
man kahile na TuTos
sajaauchhu timilaai 
banaauchhu timilaai
aafno behuli
buji dehuna
suni dehuna
maayaa mero
timilaai nai ho
hera hera yi aakhaa harumaa
paaune chhu 
maayaa ko bhaakaa

gaajalu aakhaa harule
sadai gijaai rahos
jil jil garne pareli haru
sadai jiskaai rahos
rijaauchhu timilaai
basaauchhu timilaai
aafno dileimaa
buji dehuna
suni dehuna 
maayaa mero
timilaai nahi ho
hera hera
yi aakhaa harumaa
paaune chhu
maayaa ko aawaas