tyo timro tasbir/त्यो तिम्रो तस्बिर् by Dipak Limbu

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटु मा छिपेको
त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटु मा छिपेको
कसरी देखाउ मनमा खिचेको
गोरेटो एइ हो हामिले हिनेको
फुल हरु यिनै हो हामिले चुनेको
मोनोरन थाउ हामिले घुमेको
त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटु मा छिपेको
त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटु मा छिपेको

छुटाइ मिलाई माया उहि छ
छुटाइ मुटु तस्बिर) उहि छ
छुटाइ मिलाई माया उहि छ
छुटाइ मुटु तस्बिर) उहि छ
न सक्छु फेरी माया पाउन
न सक्छु फेरी त्यो तस्बिर सजाउन
न सक्छु फेरी माया पाउन
न सक्छु फेरी त्यो तस्बिर सजाउन

त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटुमा छिपेको
त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटुमा छिपेको

सजाए यो दिल्मा मेरो हजुर लाई
फुल्बुटा भरी सुनै को गजुल्लाई
सजाए यो दिल्मा मेरो हजुर लाई
फुल्बुटा भरी सुनै को गजुल्लाई
जुन मानी हेरे तस्बिर गल ल
यो दिल मा तिम्रै तस्बिर जल ल
जुन मानी हेरे तस्बिर गल ल
यो दिल मा तिम्रै तस्बिर जल ल

त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटुमा छिपेको
त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटुमा छिपेको
त्यो तिम्रो तस्बिर्
यो मुटुमा छिपेको

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

tyo timro tasbir
yo muTu maa chhipeko
tyo timro tasbir
yo muTu maa chhipeko
kasari dekhaau manamaa khicheko
goreTo yei ho haamile hineko
ful haru yinai ho haamile chuneko
monoran thaau haamile ghumeko
tyo timro tasbir
yo muTu maa chhipeko
tyo timro tasbir
yo muTu maa chhipeko

chhuTaai milaai maayaa uhi chha
chhuTaai muTu tasbira) uhi chha
chhuTaai milaai maayaa uhi chha
chhuTaai muTu tasbira) uhi chha
na sakchhu feri maayaa paauna
na sakchhu feri tyo tasbir sajaauna
na sakchhu feri maayaa paauna
na sakchhu feri tyo tasbir sajaauna

tyo timro tasbir
yo muTumaa chhipeko
tyo timro tasbir
yo muTumaa chhipeko

sajaaye yo dilmaa mero hajur laai
fulbuTaa bhari sunai ko gajullaai
sajaaye yo dilmaa mero hajur laai
fulbuTaa bhari sunai ko gajullaai
jun maani here tasbir gala la
yo dil maa timrai tasbir jala la
jun maani here tasbir gala la
yo dil maa timrai tasbir jala la

tyo timro tasbir
yo muTumaa chhipeko
tyo timro tasbir
yo muTumaa chhipeko
tyo timro tasbir
yo muTumaa chhipeko