Bhainsi Ladyo Hai by Deji Baraili

2,431 views


English Content

Rhythm : 6/8

Root Chord : G

 Download PDF

Intro:-|G|Em|G|%|G|%|
Song:- ||:Am|G|Am|Em|
|Am|G|Am|Em|G|%:||

Chhora Chai Hai Maya Hinda Cha Dule Ra
Taruni Ko Hai Maya Gafai Ma Bhulera
Chhora Chai Hai Maya Hinda Cha Dule Ra
Taruni Ko Hai Maya Gafai Ma Bhulera

Inter:- |F#m|%|Em|%|G|%|Bm|F#|
|Bm|A|Bm|G|

Verse:-||:F#m|A|G|F#m:||Bm|A|
||:F#m|A|G|F#m:||D|A|%|Bm|%|
|Bm|%|G|Em|A|F#m|

Bhanna Laagin Aama Chai le Tyo Chhora Lai Hera
Ghar Ko Kaam Garna Chhoro Ko Cha Eti Khera
Gaon Ghar Ka Jori Paari Haasna Laage Hera
Chadke Topi Lagai Hindchhan Dhaan Ra Paani Khera
Marne Bela Hai Maya Bhai Sakyo Mero
Yo Ghar Bari Hai Maya Sabai Nai Ho Tero

Inter:- |F#m|%|Em|%|G|%|Bm|F#|
|Bm|A|Bm|G|

Verse:-||:F#m|A|G|F#m:||Bm|A|
||:F#m|A|G|F#m:||D|A|%|Bm|%|
|Bm|%|G|Em|A|F#m|

Aama Chai Ko Kura Suni Chhoro Chakka Paryo
Euta Churat Salkayera Tallo Ghar Ma Pasyo
Tallo Gharma Pasna Saath Bhanyo Kaancha Lai
Mero Pani Lau Hai Bhaisi Heri Deu Hai Dai
Bhaisi Chhodyo Hai Maya Aarka Ko Bhar Ma
Aafu Hidyo Hai Maya Darjeeling Sahar Ma

Inter:- |F#m|%|Em|%|G|%|Bm|F#|
|Bm|A|Bm|G|

Verse:-||:F#m|A|G|F#m:||Bm|A|
||:F#m|A|G|F#m:||D|A|%|Bm|%|
|Bm|%|G|Em|A|F#m|

Haath Ma Ghadi Cycle Chadi Hotellai Ma Pasyo
Tarkari Ra Halwa Puri Khana Mezma Basyo
Aama Chhyahi Gharma Hera Runchan Dhara Dhara
Chhora Chhyahi Basne Hoina Ekkai Chhina Ghara
Bhaisi Ladyo Hai Maya Bhir Bata Hera
Nau Saaiya Saathi Maya Gai Haalyo Lau Khera

Inter:- |F#m|%|Em|%|G|%|Bm|F#|
|Bm|A|Bm|G|

Verse:-||:F#m|A|G|F#m:||Bm|A|
||:F#m|A|G|F#m:||D|A|%|Bm|%|
|Bm|%|G|Em|A|F#m|

Supari Ra Churat Chyapi Aayi Pugyo Chhoro
Rundai Bhanchin Budi Aama Kahan Gaithis Moro
Bhaisi Pani Mari Haalyo Kardaar Keti
Rundai Bhanchhin Budi Aama Chhaati Piti Piti
Bhaisi Maryo Hai Maya Khuttruk Hera
Nau Saaiya Saathi Maya Gai Haalyo Lau Khera
chhora chai Hai Maya Hinda Cha Dule Ra
Taruni Ko Hai Maya Gafai Ma Bhulera

Related Songs