junko joti leyaar dinchhu pani bhanna sakdin ma/जुन्को जोती लेयार दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म by Deepak Limbu

90 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

जुन्को जोती लेयार दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म
सागर्को मोती लेएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म
जुन्को जोती लेयार दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म 
सागर्को मोती लेएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिन म
मतसक्ने कुरा गर्छु भन तिम्रै लागि मार्चहु

मततिमी बिना पागलाई हुन्छु कैले एक्लाई हाछु
कैले एक्लाई रुन्छु मतिम्रै व्हैसके तिमी मेरो भनु ल
हो हो हो नै न भन्नु ल नै न भनु ल नै न भनु ल
नै न भनु ल


कसम तिमीलाई यि आखा मा राक्छु मनमा सजौछु
हो हो हो ल ल ल
कसम तिमीलाई यि आखा मा राक्छु मनमा सजौछु कसम तिमीलाई खुशी काली रङ्गले रङ्गौछु कसम तिमीलाई खुशी काली रङ्गले रङ्गौछु हे हे हे हे नै न बनु ल नै न भनु ल नै न भनु ल नै न भनु ल

रिसाए पनि मततिमीलाई फकैरहन्छु  ला ला ला ला ला ला
रिसाए पनि मततिमीलाई फकैरहन्छु
धुखले होईन माया नै माया ले सतै रहन्छु
धुखले होईन माया नै माया ले सतै रहन्छु
नै न भनु ल
जुन्को जोती लेएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनम
सागर्को मोती लएर दिन्छु पनि भन्न सक्दिनम
मतसक्ने कुरा गर्छु भन तिम्रै लाग्री मार्चहु हो हो हो 
मततिमी बिना पागलाई हुन्छु कैले एक्लाई हाछु कैले एक्लाई कैले एक्लाई रुन्छु म तिम्रै भैसके तिमी मेरो भनु ल हो हो हो
नै न भनु ल नै न भनु ल नै न भनु ल 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

junko joti leyaar dinchhu pani bhanna sakdin ma
saagarko moti leyera dinchhu pani bhanna sakdin ma
junko joti leyaar dinchhu pani bhanna sakdin ma 
saagarko moti leyera dinchhu pani bhanna sakdin ma
matasakne kura garchhu vana timrai lagi marchhu


matatimi bina paagalai hunchhu kaile eklai haachhu
kaile eklai runchhu matimrai vhaisake timi mero bhanu la
ho ho ho nai na bhannu la nai na bhanu la nai na bhanu la
nai na bhanu la


kasam timilai yi aakhaa maa raakchhu manamaa sajauchhu
ho ho ho la la la
kasam timilai yi aakhaa maa raakchhu manamaa sajauchhu kasam timilai khusi kali ranggale ranggauchhu kasam timilai khusi kali ranggale ranggauchhu he he he he nai na banu la nai na bhanu la nai na bhanu la nai na bhanu la

risaaye pani matatimilai fakairahanchhu  laa laa laa laa laa laa
risaaye pani matatimilai fakairahanchhu
dhukhale hoina maayaa nai maayaa le satai rahanchhu
dhukhale hoina maayaa nai maayaa le satai rahanchhu
nai na bhanu la
junko joti leyera dinchhu pani bhanna sakdinama
saagarko moti layera dinchhu pani bhanna sakdinama
matasakne kura garchhu bhana timrai laagy marchhu ho ho ho 
matatimi bina paagalai hunchhu kaile eklai haachhu kaile eklai kaile eklai runchhu ma timrai bhaisake timi mero bhanu la ho ho ho
nai na bhanu la nai na bhanu la nai na bhanu la