Akhako Bato Gari Mutu Samma by Deepak Limbu

1,094 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Akhako Bato Gari Mutu Samma Aiedeu
Eka Juni Matra Haina Sayau Sayau Pugne Ajambari Maya Laideu
Akhako Bato Gari Mutusamma Aiedeu
Eka Juni Matra Haina Sayau Sayau Pugne Ajambari Maya Laideu
Mero Maanko Pana Bhari Timro Lagi Lekheko Chitthi Mero Akhama Padhideu
Aru Kehi Chahinna Malai Bas Eka Kadam Agi Badideu

Verse:1

Pilayera Pritako Nasa Malai Timrai Kakhama Ladna Deu
Odhayera Mayako Ghumto Malai Ho Amrita Pyasa Metna Deu
Akhako Bato Gari Mutu Samma Aiedeu
Eka Juni Matra Haina Sayau Sayau Pugne Ajambari Maya Laideu
Akhako Bato Gari Mutusamma Aiedeu


Verse:2

Bihaniko Laliko Ranga Chorera Hiuko Setole Timilai Lipidiu Ki
Timrai Hatko Rato Sindhurale Mero Siudo Sadhailai Sajhaidiu Ki
Banda Garera Yi Akha Mera
Timilai Akhaima Lukai Diu Ki
Eka Juni Matra Haina
Sayau Sayau Pugne Ajambari Maya Laideu

© hamrochords.com