bijaaune kaaDaa bijaayo chhaati/बिजाउने काडा बिजायो छाति by Deepak Lama

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


बिजाउने काडा बिजायो छाति
तै छाती माथी तिम्रो फोटो चियापि
बिजाउने काडा बिजायो छाति
तै छाती माथी तिम्रो फोटो चियापि
म रोहेको किन तिम्ले नदेखेको
म) रोहेको किन तिम्ले नदेखेको
बिजाउने काडा बिजायो छाति
तै छाती माथी तिम्रो फोटो चियापि
आखा को आसु आखा मा अदियो
माया भन्नु एस्तै रैछ बिचै मा छाडी गयो
आखा को आसु आखा मा अदियो
माया भन्नु एस्तै रैछ बिचै मा छाडी गयो
रोहे कराए म तिम्रो माया पाउन लाई
सकिन मैले बिर्सन) तिम्लाई
बिजाउने काडा बिजायो छाति
तै छाती माथी तिम्रो फोटो चियापि

आखा को आसु सुखु सुखु गर्दै रुदै छ
यो मन्ले तिमीलाई सम्जि
आखा को आसु सुखु सुखु गर्दै रुदै छ
यो मन्ले तिमीलाई सम्जि
यो मन्ले तिमीलाई सम्जि
यो मन्ले तिमीलाई सम्जी रुदै छ
यो मन्ले तिमीलाई सम्जि
बिजाउने काडा बिजायो छाति
तै छाती माथी तिम्रो फोटो चियापि
बिजाउने काडा बिजायो छाति
तै छाती माथी तिम्रो फोटो चियापि

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bijaaune kaaDaa bijaayo chhaati
tai chhaati maathi timro photo chiyaapi
bijaaune kaaDaa bijaayo chhaati
tai chhaati maathi timro photo chiyaapi
ma roheko kina timle nadekheko
ma roheko kina timle nadekheko
bijaaune kaaDaa bijaayo chhaati
tai chhaati maathi timro photo chiyaapi
aakhaa ko aasu aakhaa maa adiyo
maayaa bhannu yestai raichha bichai maa chhaaDi gayo
aakhaa ko aasu aakhaa maa adiyo
maayaa bhannu yestai raichha bichai maa chhaaDi gayo
rohe karaaye ma timro maayaa paauna laai
sakina maile birsana timlaai
bijaaune kaaDaa bijaayo chhaati
tai chhaati maathi timro photo chiyaapi

aakhaa ko aasu sukhu sukhu gardai rudai chha
yo manle timilaai samji
aakhaa ko aasu sukhu sukhu gardai rudai chha
yo manle timilaai samji
yo manle timilaai samji
yo manle timilaai samji rudai chha
yo manle timilaai samji
bijaaune kaaDaa bijaayo chhaati
tai chhaati maathi timro photo chiyaapi
bijaaune kaaDaa bijaayo chhaati
tai chhaati maathi timro photo chiyaapi