bujaaune kaaDaa bijaayo chhaati / बुजाउने काडा बिजायो छाती by Deepak Lama

19 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


बुजाउने काडा बिजायो छाती 
तै चाती माथि तिम्रो फोटो चियाअपि
बिजाउने कादा बिजायो चाति
तै चाती माथि तिम्रो फोटो चियाअपि
बिजाउने कादा बिजायो चाति
तै चाती माथि तिम्रो फोटो चियाअपि

आखा को आसु आखा मा अदियो
माया भन्या एस्तै रैछ बिचमै चढि गयो
आखा को आसु आखा मा अदियो
माया भन्या एस्तै रैछ बिचमै चादी गयो
रोए कराए तिम्रो माया पौन लाई
सकिन मैले तिमी बिर्सना लाई
बिजाउने कादा बिजायो चाति
तै चाती माथि तिम्रो फोटो चियाअपि

आखाको आसु सुका सुका गर्दै सुक्दो रैछ
यो मन ले तिमी लाई सम्जि
आखाको आसु सुका सुका गर्दै सुक्दो रैछ्
यो मन ले तिमी लाई सम्जि
यो मन ले तिमी लाई सम्जी रुदै छ
यो मन ले तिमी लाई सम्जि
बिजाउने कादा बिजायो चाति
तै चाती माथि तिम्रो फोटो चियाअपि
बिजाउने कादा बिजायो चाति
तै चाती माथि तिम्रो फोटो चियाअपी 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

bujaaune kaaDaa bijaayo chhaati
tai chaati mathi timro photo chiyaapi
bijaaune kaadaa bijaayo chaati
tai chaati mathi timro photo chiyaapi
bijaaune kaadaa bijaayo chaati
tai chaati mathi timro photo chiyaapi

aakhaa ko aasu aakhaa maa adiyo
maayaa bhanyaa yestai raichha bichamai chadi gayo
aakhaa ko aasu aakhaa maa adiyo
maayaa bhanyaa yestai raichha bichamai chaadi gayo
roye karaaye timro maayaa pauna laai
sakina maile timi birsana laai
bijaaune kaadaa bijaayo chaati
tai chaati mathi timro photo chiyaapi

aakhaako aasu suka suka gardai sukdo raichha
yo man le timi laai samji
aakhaako aasu suka suka gardai sukdo raichha\
yo man le timi laai samji
yo man le timi laai samji rudai chha
yo man le timi laai samji
bijaaune kaadaa bijaayo chaati
tai chaati mathi timro photo chiyaapi
bijaaune kaadaa bijaayo chaati
tai chaati mathi timro photo chiyaapi