Yo Karma Bhumiko Aagan Ma by Deepak Kharel

3,171 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

INTRO:


Am..G..Am

Ha Ha Ha

.....Am...................

Yo Karma Bhumi Ko Aagan Ma

....G......Em

Karmako Udhaharan

 Am..............

Prastut Garera Dekhau

...E...................Am

Yahako Dharti Bajho Chaina 

D.......Bm.....Am..

Bikaash Ko Fulfulau 

 

VERSE:1


..Am............................G

Biswaas Garchan Yahako Manish Haru

..G..............Am....

Sabda Ma Hoina Karma Ma

Am..E.Am

Ha Ha Ha

Am..............................G

Biswaas Garchan Yahako Manish Haru

G................Am...

Sabda Ma Hoina Karma Ma

Am.........................G

Bikaash Ko Lahar Puryaunu Cha

Am...................

Shahar Ma Hoina Gau Ma

Am...........Am

Gau Gau Ma, Gau Gau Ma

Am........................

Yo Shanti Shetra Ko Aagan Ma

G..............Em.

Shantiko Udhaharan

Am.................

Prastut Garera Dekahu

E.....................Am

Yahako Dharti Bajho Chaina 

.D..........Bm..Am.

Bikaash Ko Ful Fulau 

 

VERSE:2

..Am........................G

Nirmaan Garne Aapar Shakti Cha

..G................Am...

Hami Nepali Ko Pakhuri Ma

Am..E.Am

Ha Ha Ha

Am..........................G

Nirmaan Garne Aapar Shakti Cha

 ..G.....Am

Hami Nepali Ko Pakhuri Ma

Am.............G

Desh Bhakti Daudirahancha

Am.................

Yehiragat Ko Thopa Ma

Am...............Am........

Thopa Thopa Ma, Thopa Thopa Ma

.....Am.................

Yo Punya Bhumi Ko Aagan Ma

..G....Em........

Dharma Ko Udhaharan

...Am...............

Prastut Garera Dekhau


© hamrochords.com