Upekshyako Laharma by Deepak Kharel

855 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

INTRO:

G.................D.............Am

Upeksyako Lahar Ma Jeevan Phaalera

G...........Em............Bm........G.

Aakansya Ka Manobhaab Ma Jeevan Arpera

.....D.........C..Am..........G.....

Timilai Sansaarik Dukha Dina Chahanna

..G......F..............G....Bm......G..

Baru Sake Aaphai Aaphnopan Hatai Dinechu

..Bm.......G.

Hatai Dinechu

 

VERSE:1 

G.......C.....................

Sansaar Lai Rangamanch Samjhera

.........D................G.....

Aaphulai Yesko Kalalaara Thanera

.F ..............D.........G..

Sabai Dukha Lai Sukhai Samjhera

C...............................G

Aaja Sabai Bikriti Lai Bida Dinchu

..Bm.....G....Bm.....G.

Bida Dinchu Bida Dinchu

 

VERSE:2 

G..........C....................

Hunasakcha Mera Yi Manobahab Haru

.........D.............G..

Mera Yisabai Bhaab Harulai

F................D...........G..

Timi Bhitrai Ani Pheri Ma Bhitrai

C...................................G.

Sandhai Sandhai Ko Nimti Bilaai Dinchu

...Bm.....G......Bm.....G..

Bilaai Dinchu Bilaai Dinchu© hamrochords.com