Mero Har Khusilai Badhi Diye by Deep Shrestha

772 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Mero Har Khusilai Badhi Diye Mutu Bhitra Gatho Pari
Timro Hara Khusi Sangaidiye Timisita Sandhai Hari
Mero Hara Khusilai Badhidiye Mutu Bhitra Gatho Pari

Verse:1

Aphu Lilama Huda Pachhutauchha Maanle
Timile Hairan Parda Samjhauchha Kasle
Mero Hara Khusilai Badhi Diye Mutu Bhitra Gatho Pari

Verse:2

Aphulai Lachara Huda Ke Nai Po Garna Sakchhu

Timro Bichara Sunda Ke Nai Bhanna Sakchhu
Timro Hara Khusi Sangaidiye Timisita Sandhai Hari
Mero Hara Khusilai Badhidiye Mutu Bhitra Gatho Pari


© hamrochords.com