Biteka Kura Le by Deep Shrestha

1,422 views


English Content

Rhythm : 4/4

Root Chord : Em

 Download PDF

Adlib:- Em..C…Am…Em.. Em..C…Am…Em..
Intro:- ||:Em|G|%|D|C|D|B7|Em:||
Song:- |Em|D|%|Em|%|D|C|Em|Em|D|G|Em|Em|D|G|EmB7|
|B7|C|Am|Em|%|C|Am|Em|

biteka kura le kehi chot lagda
timi tadha huda dherai dukha lagchha
malai jastai timlai pani tyestai huna sakchha/2
meri mayalu meri mayalu/2

Inter:-||:Em|G|%|D|C|D|B7|Em:||
Verse:- ||:Em|D|G|Em:||
||:Em|B7|D|Em:||C|

sapanale saath dida sangai base jasto lagchha/2
bipanale jhaskai dida chot aaja baljhi dincha/2
biteka kura le kehi chot lagda
timi tadha huda dherai chot lagchha

Inter:- ||:Em|G|%|D|C|D|B7|Em:||
Verse:- ||:Em|D|G|Em:|| ||:Em|B7|D|Em:||C|

kalpi kalpi roye bhane timi kahile narunu/2
milan nabhai mite bhane timi bichalit nahunu/2
biteka kura le kehi chot lagda
timi tadha huda dherai dukha lagchha
malai jastai timlai pani tyestai huna sakchha/2
meri mayalu meri mayalu/2