timi sanga kunai belaa/तिमी सँग कुनै बेला by Binay KZ

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

तिमी सँग कुनै बेला
मैले माया लाको थिए
सम्गै बाच्ने सँगइ मर्ने
चोखो कसम खाको थिए

तिमी सँग कुनै बेला
मैले माया लाको थिए
सम्गै बाच्ने सँगइ मर्ने
चोखो कसम खाको थिए

बिरानो भो उन्लाई माया
मेरोलागी आले रैछ
आगो भाई जली निब्ने
उन्को अब पालेनी छ
बिरानो भो उन्लाई माया
मेरोलागी आले रैछ
आगो भाई जली निब्ने
उन्को अब पालेनी छ
थोरै भए पनि मैले 
एस्तो दिन काटे को थिए
सँगइ बाच्ने सँगइ मार्चहे चोखो
कसम खाको थिए

सप्ना लाई आखा भित्र
छली छली रात काटे
छाती भरी जलन बने
जुन) तारा सात काटे
सप्ना लाई आखा भित्र
छली छली रात काटे
छाती भरी जलन बने
जुन) तारा सात काटे
भेट्दा एस्तै भए पनि
बेथा एस्तै भए पनि
सदै हासी राखे थिए
सँगइ बाच्ने सँगइ मर्ने
चोखो कसम खाको थिए

तिमी सँग कुनै बेला
मैले माया लाको थिए
सम्गै बाच्ने सँगइ मर्ने
चोखो कसम खाको थिए
तिमी सँग कुनै बेला
मैले माया लाको थिए
सम्गै बाच्ने सँगइ मर्ने
चोखो कसम खाको थिए

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

timi sanga kunai belaa
maile maayaa laako thiye
samgai baachne sangai marne
chokho kasama khaako thiye

timi sanga kunai belaa
maile maayaa laako thiye
samgai baachne sangai marne
chokho kasama khaako thiye

biraano bho unlaai maayaa
merolaagi aale raichha
aago bhai jali nibne
unko aba paaleni chha
biraano bho unlaai maayaa
merolaagi aale raichha
aago bhai jali nibne
unko aba paaleni chha
thorai bhaye pani maile 
yesto din kaaTe ko thiye
sangai baachne sangai marche chokho
kasam khaako thiye

sapnaa laai aakhaa bhitra
chhali chhali raata kaaTe
chhaati bhari jalan bane
juna) taaraa saata kaaTe
sapnaa laai aakhaa bhitra
chhali chhali raata kaaTe
chhaati bhari jalan bane
juna) taaraa saata kaaTe
bheTdaa yestai bhaye pani
bethaa yestai bhaye pani
sadai haasi raakhe thiye
sangai baachne sangai marne
chokho kasam khaako thiye

timi sanga kunai belaa
maile maayaa laako thiye
samgai baachne sangai marne
chokho kasama khaako thiye
timi sanga kunai belaa
maile maayaa laako thiye
samgai baachne sangai marne
chokho kasama khaako thiye