Jamuna Jamuna Jamuna Jamuna by Babu Bogati

1,325 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:


Am.........G.......F.............Am
Jamuna Jamuna Jamuna Jamuna Jamuna
Am......F........C.......Am
Tallama Gharki Saili Maili
......Dm..............C
Hami Dajubhailai Jamuna
.........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
.......Dm.....C..........Am
Sallama Mile Bhagai Lanchau
......Dm.................C
Timi Didi Bhainilai Jamuna
C.........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna


Verse:1

.......F....C.........Am.....Dm..........C
Gaile Khane Khurki Ta Bhaisi Ke Khancha Ra
.....Dm....C............Am........Dm.......C..
Hasima Deu Na Bolima Deu Na Timro Ke Jancha Ra
C...............................Am
Jamuna Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
Am......F...C...........Am...Dm.....C..........
Lasama Lasa Masala Pisnu Lohori Bhaye Po Jamuna
C........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
.........F....C.............Am......Dm...C...........
Ghuruma Ghuru Parewa Ghuriyo Hasa Pothi Ghurena Jamuna
.........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
.........F.....C........Am.........Dm...C..........
Sabailai Juryo Purwa Ko Saith Hamilai Jurena Jamuna
.........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna


Verse:2


Am.....F....C..............Am.....Dm......C...
Katera Khane Supari Jyanlai Phodera Khanchau Ki
.............C....................
Jamuna Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
......Dm.....C........Am........Dm.......C...
Nalaunu Maya Laisake Pachi Chodera Janchau Ki
......C......................Am
Jamuna Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
...........Dm...C........Am.......Dm....C.............
Ek Pate Makai Dui Pate Bhayo Kuto Jyanle Godera Jamuna
........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
..........Dm..C..........Am.....Dm....C............
Nalaunu Maya Laisakepachi Jadainau Ho Chodera Jamuna
.........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
Am....Dm.......C............
Ukali Dyangko Chapleti Dunga
Am...Dm....C.............
Khetala Ho Besaune Jamuna
C.........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
........F...C.............Am
Timi Ra Hami Haas Khel Garda
.....Dm.......C..............
Koi Cha Ki Hau Risaune Jamuna
C........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna


Verse:3


........F......C...........Am
Himalai Chuli Tyo Pallo Patti
.......Dm................C
Dumsi Lukne Dulo Ho Jamuna
C........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna
.......F.........C............Am
Sun Ra Chandi Jath Bhannu Matrai
......Dm.......C.............
Maya Rai Chha Thulo Ho Jamuna
C........................Am
Oi Hoi Jamuna Jamuna Jamuna


© hamrochords.com