Sabaile Bhanthe by Aruna Lama

937 views


English Content

Rhythm : 6/8

Root Chord : B

 Download PDF


Intro:-|B|%|B|%|C#m|%|C#m|B|B|%|B|%|

Song:-||:B|%|B|C#|B|F#|B|G#m|B|%|B|%|
|B|G#m|F#|%|B|%:||

Sabaile vanthiye mayalu poool vae aakhama phoolchu
Karmaile hajur aasuma phooley
Karmaile hajur aasuma phooley
mah aafai vanthiye jindagi aafnae hatle lekhchu
kun man le hajur geetma mah vule
kun man le hajur geetma mah vule

Inter:-||:B|%|B|F#|B|%|B|%:||

Verse:-|B|%|B|F#|B|%|B|%|
|B|%|F#|G#m|B|%|F#|B|

Sundahcu mero yahi dharti aafnae cha rag ta
pawdina tara kohi pani aafno beglae cha jagat
dekhnele vanthiye udera ekdin aakash chunchu
kun dinle hajur udna nae mah bhule

Inter:- ||:B|%|B|F#|B|%|B|%:||

Verse:-|B|%|B|F#|B|%|B|%|
|B|%|F#|G#m|B|%|F#|B|
|B|%|B|C#|B|F#|B|G#m|F#|%|B|%|fade

na ghar mero na ban mero kebal mah eklo
muhar mero sapaiko jastae aasule mah beglae
laharle vanthiyo bagera ekdin sagar pugchu
dinle hajur khola mae mah suke