banaawoTi maayaa/बनावोटी माया by Anisha Tamang

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

बनावोटी माया
निब्दो रैछ याहा
साचो प्रेम को के अर्थ भो
चोखो प्रेम को हार्
हुदो रैछ याहा
अबा माया लाउन बेर्था भो
बनावोटी माया
निब्दो रैछ याहा
साचो प्रेम को के अर्थ भो
चोखो प्रेम को हार्
हुदो रैछ याहा
अबा माया लाउन बेर्था भो
पुज्ञो अब माया लाउनु यो जिवन को
पुज्ञो अब माया लाउनु यो जिवन को

सोच्द थिए जिवन मा
तिमी एउटा बाच्ने आदार बनोस्
फेरिन्छ साथिया
हाम्रो सएमबिएन्द कैले पनि
न छुटोस्
तर आज साथ छोडेउ
तिमीले हात छोडेउ
चोखो प्रेम मा यसरि
घात गरेउ

पुज्ञो अब माया लाउन
अबा योनै अन्तिम हो
पुज्ञो अब माया लाउन
अबा योनै अन्तिम हो
बनावोटी माया
निब्दो रैछयाहा 
साचो प्रेम को के अर्थ भो
चोखो प्रेम को हार हुदो रैछ याहा
अबा माया लाउनु बेर्था भो

पैलो भेट्मै माया लाउनु
गल्ती मेरो थियो साहेत 
दोस म तिमीलाई लाउदिन
तिमी सँगइ को पैलो माया
अन्तिम पनि एइ हो माया
यो जिवन मा पृती साट्दिन
पुज्ञो अब माया लाउदिन
यो जिवन मा पृती साट्दिन
पुज्ञो अब माया लाउदिन

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

banaawoTi maayaa
nibdo raichha yaahaa
saacho prem ko ke artha bho
chokho prem ko haar
hudo raichha yaahaa
aba maayaa laauna bertha bho
banaawoTi maayaa
nibdo raichha yaahaa
saacho prem ko ke artha bho
chokho prem ko haar
hudo raichha yaahaa
aba maayaa laauna bertha bho
pugyo aba maayaa laaunu yo jiwan ko
pugyo aba maayaa laaunu yo jiwan ko

sochda thiye jiwan maa
timi euta baachne aadaar banos
ferinchha saathiyaa
haamro sambanda kaile pani
na chhuTos
tara aaja saath chhoDeu
timile haat chhoDeu
chokho prem maa yasari
ghaat gareu

pugyo aba maayaa laauna
aba yonai antim ho
pugyo aba maayaa laauna
aba yonai antim ho
banaawoTi maayaa
nibdo raichhayaahaa 
saacho prem ko ke artha bho
chokho prem ko haar hudo raichha yaahaa
aba maayaa laaunu bertha bho

pailo bheTmai maayaa laaunu
galti mero thiyo saahet 
dos ma timilaai laaudina
timi sangai ko pailo maayaa
antim pani yei ho maayaa
yo jiwan maa priti saaTdina
pugyo aba maayaa laaudina
yo jiwan maa priti saaTdina
pugyo aba maayaa laaudina