yo man ta / यो मन त by Amber Chhetri

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

यो मन त 
किन चन्चल हुन्छ
तिम्लाई देखेर
यो मन त 
किन चन्चल हुन्छ
तिम्लाई देखेर
खोजी रहन्छ 
सोदी रहन्छ
यो मन्ले तिमीलाई
खोजी रहन्छ
सोदी रहन्छ
यो मन्ले तिमीलाई
यो मन त

एक पल्ट भेटेर बोली देउन
यो मन को पिडा बुजी देउन
एक पल्ट भेटेर बोली देउन
यो मन को पिडा बुजी देउन
मा तिम्रो मन भित्र बसी सकेछु
तिम्रै निम्ती बाची रहेछु
तिम्रै निम्ती बाची रहेछु
यो मन त
किन चन्चल हुन्छ
तिम्लाई देखेर

आखा मा छौ तिमी  
मनै मा तिमी
आएर समाली देउ यो जिवन पनि
आखा मा छौ तिमी  
मनै मा तिमी
आएर समाली देउ यो जिवन पनि
यो मन्ले तिमीलाई रोजी सकेछ
जिवन साथी बनाइ सकेछ 
जिवन साथी बनाइ सकेछ
यो मन त किन चन्चल हुन्छ
तिम्लाई देखेर
खोजी रहन्छ
सोदी रहन्छ
यो मन्ले तिमीलाई
खोजी रहन्छ
सोदी रहन्छ
यो मन्ले
तिमीलाई
यो मन त

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

yo man ta 
kina chanchal hunchha
timlaai dekhera
yo man ta 
kina chanchal hunchha
timlaai dekhera
khoji rahanchha 
sodi rahanchha
yo manle timilaai
khoji rahanchha
sodi rahanchha
yo manle timilaai
yo man ta

ek palTa bheTera boli deuna
yo man ko piDaa buji deuna
ek palTa bheTera boli deuna
yo man ko piDaa buji deuna
ma timro man bhitra basi sakechhu
timrai nimti baachi rahechhu
timrai nimti baachi rahechhu
yo man ta
kina chanchal hunchha
timlaai dekhera

aakhaa maa chhau timi  
manai maa timi
aayera samaali deu yo jiwan pani
aakhaa maa chhau timi  
manai maa timi
aayera samaali deu yo jiwan pani
yo manle timilaai roji sakechha
jiwan saathi banaai sakechha 
jiwan saathi banaai sakechha
yo man ta kina chanchal hunchha
timlaai dekhera
khoji rahanchha
sodi rahanchha
yo manle timilaai
khoji rahanchha
sodi rahanchha
yo manle
timilaai
yo man ta

Related Songs