arulaai nicho/अरुलाई निचो by Adhishree Kaspal

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

अरुलाई निचो
देखाउन खोजेर
न घटाउ तिमी आफ्नो
उचाहि
अरुलाई निचो
देखाउन खोजेर
न घटाउ तिमी आफ्नो
उचाहि
जती झुक्छौ तिमी
अरु को सामु
जती झुक्छौ तिमी
अरु को सामु
तेती बड्छ तिम्रो उचाहि
तेती बड्छ उचाहि
अरुलाई निचो
देखाउन खोजेर 
नघ टाउ तिमी आफ्नो उचाहि
अरुको छाती कुल्चेर
अगी बड्दै माता
लग्छ भेटिन्छ
हो । ।
अरुको छाती कुल्चेर
अगी बड्दै माता
लग्छ भेटिन्छ
जती घात गर्छौ
तिमी अरुलाई
तेतीनऐ तिम्रो बाटो
छेकिन्छ
तेतीनऐ तिम्रो बाटो 
छेकिन्छ
अरुका लागि
खाडल खानेर 
न घटाउ तिमी आफ्नो
आयु लाई

अरुलाई राछेस ठान्दै मा
तिमी आफु काहा देउता बन्छौ
हो । । ।
अरुलाई राछेस ठान्दै मा
तिमी आफु काहा देउता बन्छौ
बरु पुजा गरि
अरुको तिमी
आफै भागवान बन्छौ
अरुको तिमी
आफै भागवान बन्छौ
अरुको बाटो मा
काडा रोकेर 
न आउमान्मा
सिस्नो लाई
जती झुक्छौ तिमी
अरुको सामु
जती झुक्छौ तिमी
अरुका सामु
तेती बद्छ तिम्रो 
उचाहि
तेती बद्छ तिम्रो 
उचाहि
अरुलाई निचो
देखाउन खोजेर
न घाटआउ तिमी आफ्नो उचाहि

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

arulaai nicho
dekhaauna khojera
na ghaTaau timi aafno
uChaahi
arulaai nicho
dekhaauna khojera
na ghaTaau timi aafno
uChaahi
jati jhukchhau timi
aru ko saamu
jati jhukchhau timi
aru ko saamu
teti baDchha timro uchaahi
teti baDchha uchaahi
arulaai nicho
dekhaauna khojera 
nagha Taau timi aafno uchaahi
aruko chhaati kulchera
agi baDdai maataa
lagchha bheTinchha
ho..
aruko chhaati kulchera
agi baDdai maataa
lagchha bheTinchha
jati ghaat garchhau
timi arulaai
tetinai timro baaTo
chhekinchha
tetinai timro baaTO 
chhekinchha
arukaa laagi
khaaDal khanera 
na ghaTaau timi aafno
aayu laai

arulaai raachhes Thaandai maa
timi aafu kaahaa deutaa banchhau
ho...
arulaai raachhes Thaandai maa
timi aafu kaahaa deutaa banchhau
baru pujaa gari
aruko timi
aafai bhagwaan banchhau
aruko timi
aafai bhagwaan banchhau
aruko baaTo maa
kaaDaa rokera 
na aaumanmaa
sisno laai
jati jhukchhau timi
aruko saamu
jati jhukchhau timi
arukaa saamu
teti badchha timro 
uchaahi
teti badchha timro 
uchaahi
arulaai nicho
dekhaauna khojera
na ghataau timi aafno uchaahi