solTini solTini solTini/ सोल्टिनी सोल्टिनी सोल्टिनि by Aalok Rathor

0 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

सोल्टिनी सोल्टिनी सोल्टिनि
तिमी झियापै न हानन्
सोल्टिनि
सोल्टिनी सोल्टिनी सोल्टिनि
तिमी झियापै न हानन्
सोल्टिनि
तिमीलाई देखेर यो मन्
मेरो भुतुकै भयो नि
तिमीलाई देखेर यो मन्
मेरो भुतुकै भयो नि
सोल्टिनी सोल्टिनी सोल्टिनि
तिमी झियापै न हानन्
सोल्टिनि

हे सोल्टिनिको हिडाइ वा भाइ वा
हे सोल्टिनिको हिडाइ वा भाइ वा

हे सोल्टिनिको हेराइ वा भाइ वा
हे सोल्टिनिको हेराइ वा भाइ वा

हे सोल्टिनिको बोलाई वा भाइ वा
हे सोल्टिनिको हसाइ वा भाइ वा
हे सोल्टिनी हे सोल्टिनि
ए सोल्टिनी ए सोल्टिनि

सोल्टिनी सोल्टिनी सोल्टिनि
तिमी झियापै न हानन्
सोल्टिनि
सोल्टिनी सोल्टिनी सोल्टिनि
तिमी झियापै न हानन्
सोल्टिनि

रसिलो जोवन त्यो नसालु आखा
बौलाई सके म हेरेर ढाचा
हेरेर ढाचा हेरेर ढाचा
रसिलो जोवन त्यो नसालु आखा
बौलाई सके म हेरेर ढाचा
रहरा यो छाती टुवाटे ओठ
पिएर लिन्छौ कि
त्यो सुवादको माज
तिम्रो देखेर त्यो जोवन्
मेरो मन मा
भयो खल्बलि
तिम्रो देखेर त्यो जोवन्
मेरो मन मा
भयो खल्बलि

सोल्टिनी सोल्टिनी सोल्टिनि
तिमी झियापै न हानन्
सोल्टिनि
सोल्टिनी सोल्टिनी सोल्टिनि
तिमी झियापै न हानन्
झियापै न हानन्
झियापै न हानन्
सोल्टिनि

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

solTini solTini solTini
timi jhiyaapai na haanan
solTini
solTini solTini solTini
timi jhiyaapai na haanan
solTini
timilaai dekhera yo man
mero bhutukai bhayo ni
timilaai dekhera yo man
mero bhutukai bhayo ni
solTini solTini solTini
timi jhiyaapai na haanan
solTini

he solTiniko hiDaai waa bhaai waa
he solTiniko hiDaai waa bhaai waa

he solTiniko heraai waa bhaai waa
he solTiniko heraai waa bhaai waa

he solTIniko bolaai waa bhaai waa
he solTiniko hasaai waa bhaai waa
he solTini he solTini
e solTini e solTini

solTini solTini solTini
timi jhiyaapai na haanan
solTini
solTini solTini solTini
timi jhiyaapai na haanan
solTini

rasilo jowan tyo nasaalu aakhaa
baulaai sake ma herera Dhaachaa
herera Dhaachaa herera Dhaachaa
rasilo jowan tyo nasaalu aakhaa
baulaai sake ma herera Dhaachaa
rahara yo chhaati TuwaaTe oTha
piyera linchhau ki
tyo suwaadako maaja
timro dekhera tyo jowan
mero man maa
bhayo khalbali
timro dekhera tyo jowan
mero man maa
bhayo khalbali

solTini solTini solTini
timi jhiyaapai na haanan
solTini
solTini solTini solTini
timi jhiyaapai na haanan
jhiyaapai na haanan
jhiyaapai na haanan
solTini