Yo antya ko suruwat ho / यो अन्त्य को सुरुवत हो by Yama Buddha

32 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

यो अन्त्य को सुरुवत हो 
तिम्रो र मेरो माया को
हुन्थ्यो कैले तिमी मेरो 
जीवन्मा चएको

टरा बेर्थै हो 
कुरा गर्नु माया लएको
आब जुइनु छ 
छुत्तै जीवन तिमी बहेक को

पिदा त हुन्छ मान मा 
एक्लाई तिमी बिन
सयद कैले हुने छैन 
आब हाम्रो मिलन

मान बुझौछु सोची 
एस्तै रैछ जीवन
आन्धकर मात्रै कतै 
छैन सुर्य किराणा

टिमिलाई चहे मैले 
तेस्पछी पए मैले
सँगइ रमेए कैले 
फेरी गुमेए ऐले

सयद एस्तै लेखेको थियो 
हाम्रो कर्मा म
ठेसे अरे थे फक्त्स बब्री 
नबछ भ्रमम

बब्री इ उसेद तो लभ योउ
णोव इ रेअल्ल्री दोन्'त वन्त योउ
इत्स लिके अ व्होले रिघ्त्
इन म्य हेअर्त्

मरी बे इ शोउल्द हवे तोल्द योउ
इत फेल्त रेअल्ल्री गूड 
व्हेन इ होल्द योउ
ठेन एवेॠ थिङ फेल्ल अपर्त्

अबा तिम्रो आशु ले केइ 
हुँदैन मलाई
टिम्रो माया को भावना ले
चुदैन मलाई

जबा साथ म थिए 
तिम्ले बुझेनौ मलाई 
अब भेतौल फेरी अर्कै 
जुनए म तिम्लाई

इन थे फोर्म ओफ अ कोम्प्लेते 
स्त्रङेर पस्सिङ ब्य्
लूक व्हेन इ उसेद तो बे थेरे 
फोर योउ व्हेन योउ वोउल्द क्र्य्

बुत णोव इत्स गूड्ब्ए बाच्न 
देउ मलाई
एक्लाई अतित क सबै कुरहरु 
लाई भुलाई

भन्छन मुतु को घौ 
समय सँगइ निको हुन्छ
गहिरो प्रेम थियो मेरो सयद 
अली ढिलो हुन्छ

णेइथेर थे ब्रैन ओर अ 
एएस वन्न लूक फोर योउ
बे ग्लद इ एवेन कोम्पोसेद 
थे हूक फोर योउ

बब्री इ उसेद तो लभ योउ
णोव इ रेअल्ल्री दोन्'त वन्त योउ
इत्'स लिके अ व्होले रिघ्त 
इन म्य हेअर्त्

मेबे इ शोउल्द हवे तोल्द योउ
इत फेल्त रेअल्ल्री गूड 
व्हेन इ होल्द योउ
ठेन एवेॠ थिङ फेल्ल अपर्त 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Yo antya ko suruwat ho 
timro ra mero maya ko
Hunthyo kaile timi mero 
jivanma chayeko

Tara berthai ho 
kura garnu maya layeko
Aaba juinu chha 
chhuttai jivan timi bahek ko

Pida ta hunchha maan maa 
eklai timi bina
Sayad kaile hune chaina 
aaba hamro milana

Maan bujhauchhu sochi 
yestai raichha jivana
Aandhakar matrai katai 
chaina surya kirana

Timilai chahe maile 
tespachi paye maile
Sangai ramaye kaile 
feri gumaye aile

Sayad yestai lekheko thiyo 
hamro karma ma
These are the facts baby 
nabacha bhramama

Baby I used to love you
Now I really don't want you
Its like a whole right
in my heart

May be I should have told you
It felt really good 
when I hold you
Then every thing fell apart

Aba timro aashu le kei 
hudaina malai
Timro maya ko bhawana le
chudaina malai

Jaba saath ma thiye 
timle bujhenau malai
Aba bhetaula feri arkai 
juni ma timlai

In the form of a complete 
stranger passing by
Look when I used to be there 
for you when you would cry

but Now its goodbye baachna 
deu malai
Eklai atit ka sabai kuraharu 
lai bhulai

Bhanchhan mutu ko ghau 
samaya sangai niko hunchha
Gahiro prem thiyo mero sayad 
ali dhilo hunchha

Neither the brain or a 
eyes wanna look for you
Be glad I even composed 
the hook for you

Baby I used to love you
Now I really don't want you
It's like a whole right 
in my heart

Maybe I should have told you
It felt really good 
when I hold you
Then every thing fell apart