Atit kaa dinharumaa laddai thiye ma/अतित का दिन्हरुमा लड्दै थिए म by Yama Buddha

129 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

अतित का दिन्हरुमा लड्दै थिए म
सधै एक्लो कसैको साथ थिएन
कसैले बाल दिएन तर मैले हरीना
जैले लागि पर्थे सङ्हर्शा मैले क्सदिन
कैले आतीनआ व लक्स्यबाट तधिन
कैले थकिन कर्तब्य बाट भागइन
सत्यबाटो त्यगिना किन कि मलाई बिश्वस थियो कला सधना बुद्धी र बिचार को
खली खोपी रक्क्सेस्को सिकर को
ट्यसैले मन्दिना म भागय निधर को
आफ्नै बिचार हो क्सुएन सुद्द्धा म
हिन्सको क्सय क्स यम बुद्धम
सन्ती चाहन्क्सु हैन गौतम बुद्धअ म
मा लद्क्सु मस्तितको युद्धा म
ट्यसैले चाडनु अघी निइस्कर्स को रुख म
एक चोती हिदी हेर मेरो जुत्त म


 

 

जतिसुकै गर त म बिलिन हुन्न
बरु जिउदै मार्क्सउ म तसँग हिद्दिन
एक्लाई लद्क्सु बरु कोइसँग मिल्दिन
रती सुत्द पनि म आख चिम्लिन्न
जतिसुकै गर त म बिलिन हुन्न
बरु जिउदै मार्क्सउ म तसँग हिद्दिन
एक्लाई लद्क्सु बरु कोइसँग मिल्दिन
रती सुत्द पनि म आख चिम्लिन्न

 


आज, मैले नचिन्नेले पनि मलाई चिन्दक्सन्
ट्यसैले होला मेर सत्रुहरु खिन्न क्सन्
यहाँअ फैदको लागि सबै मिल्दक्सन्
डुख पर्द आफ्नैले आख चिम्लन्क्सन्
कारण बिभिन्न क्सन अर्कै बाटो रोज्क्सु म
मत्लबी दुनियम साथीहरु खोज्क्सु म
खुत्त तन्ने प्रबिर्ती माथि बोझ हु म
एउटा खोज हु म
बेहोसी होश हु म
सुगम संगीतले शब्द चित्र कोर्क्सु म
कुकर्मा सोच्दिन
कुशब्द बोल्दिन
मन्मा घृदा र इर्स्य म बोक्दिन
रिस उत्क्स तर जिम्मेवेरए बोक्क्सु म
गरीबको गास मुर्दको सास हु म
यो सतब्दी को मनब पृथिबी आकस हु म
सबैको साथ क्सु म महसुस गर
पूर्व पश्चिम दक्क्क्सिन उत्तर्बाट 


जतिसुकै गर त म बिलिन हुन्न
बरु जिउदै मार्क्सउ म तसँग हिद्दिन
एक्लाई लद्क्सु बरु कोइसँग मिल्दिन
रती सुत्द पनि म आख चिम्लिन्न
जतिसुकै गर त म बिलिन हुन्न
बरु जिउदै मार्क्सउ म तसँग हिद्दिन
एक्लाई लद्क्सु बरु कोइसँग मिल्दिन
रती सुत्द पनि म आख चिम्लिन्न
 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Atit kaa dinharumaa laddai thiye ma
Sadhai eklo kasaiko saath thiyena
Kasaile baal diyena tara maile harina
Jaile lagi parthe sangharsha maile xadina
Kaile aatina wa laxyabata tadhina
Kaile thakina kartabya bata bhagina
Satyabato tyagina kina ki malai bishwas thiyo kala sadhana buddhi ra bichar ko
Khali khopi rakxesko sikar ko
Tyasaile mandina ma bhagya nidhar ko
Aafnai bichar ho xuena sudddha ma
Hinsako xaya xa Yama Buddhama
Santi chahanxu haina Gautam Buddha ma
Ma ladxu mastitako yuddha ma
Tyasaile chadnu aghi niiskarsa ko rukha ma
Ek choti hidi her mero jutta ma

 

 

Jatisukai gar ta ma bilin hunna
Baru jiudai marxu ma tasanga hiddina
Eklai ladxu baru koisanga mildina
Rati sutda pani ma aakha chimlinna
Jatisukai gar ta ma bilin hunna
Baru jiudai marxu ma tasanga hiddina
Eklai ladxu baru koisanga mildina
Rati sutda pani ma aakha chimlinna


 


Aaja, maile nachinnele pani malai chindaxan
Tyasaile hola mera satruharu khinna xan
Yaha faidako lagi sabai mildaxan
Dukha parda afnaile aakha chimlanxan
Karan bibhinna xan arkai bato rojxu ma
Matlabi duniyama sathiharu khojxu ma
Khutta tanne prabirti mathi bojh hu ma
Euta khoj hu ma
Behosi hosh hu ma
Sugam sangitle sabda chitra korxu ma
Kukarma sochdina
Kusabda boldina
Manma ghrida ra irsya ma bokdina
Ris utxa tara jimmewari bokxu ma
Garibko gaas murdako saas hu ma
Yo satabdi ko manab prithibi aakas hu ma
Sabaiko saath xu ma mahasus gara
Purba paschim dakkxin uttarbata


Jatisukai gar ta ma bilin hunna
Baru jiudai marxu ma tasanga hiddina
Eklai ladxu baru koisanga mildina
Rati sutda pani ma aakha chimlinna
Jatisukai gar ta ma bilin hunna
Baru jiudai marxu ma tasanga hiddina
Eklai ladxu baru koisanga mildina
Rati sutda pani ma aakha chimlinna