Ma Sapana Ko Kura Garchhu by Udit Narayan Jha

2,048 views


English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

Em......................D..............Bm............D
Ma Sapana Ko Kura Garchhu Timi Aakhako Mola Sodhchhyau
Em................D................Bm...............D
Ma Sapana Ko Kura Garchhu Timi Aakhako Mola Sodhchhyau
Em.............D.................Bm.....................Em
Ma Dhukdhukiko Bayan Garchhu Timi Mutuko Taula Khojchhyau
Em......................D...............Bm.............D
Ma Sapana Ko Kura Garchhu Timi Aakhako Mola Sodhchhyau
Em................D...............Bm...................Em
Ma Dhukdhukiko Bayan Garchhu Timi Mutuko Taula Khojchhyau
Em..........Bm...........Em
Ma Sapana Ko Kura Garchhu


Verse:1
Em..............D.....................Em.................Em
Timro Pareli Vijeko Dekhada Maile Aafno Aakha Puchheko Chhu
Em..............D.....................Em.................Em
Timro Pareli Vijeko Dekhada Maile Aafno Aakha Puchheko Chhu
D...............Bm.....................D..........Em
Timle Payeko Harek Chotama Ma Dukhera Karayeko Chhu
Em..............D......................Bm..............D
Ma Indreni Ko Kura Garchhu Timi Aakashako Mola Sodhchhau
Bm..............D........................Bm............Em
Ma Dhukdhukiko Bayan Garchhu Timi Mutuko Taula Khojchhyau
Em..............Bm........Em
Ma Sapana Ko Kura Garchhu..........


Verse:2

Em..........................D............................Em
Timro Bastima Aausile Tekda Maile Andhyaro Rata Vogeko Chhu
Em..........................D............................Em
Timro Bastima Aausile Tekda Maile Andhyaro Rata Vogeko Chhu
D...........................Bm................D....Em
Timile Boleka Hareka Shabdama Ma Dubera Harayeko Chhu
Em................D..............Bm................D
Ma Vawanako Kura Garchhu Timi Mutu Ko Mola Khojchyau
Bm.................D..............Bm...................Em
Ma Dhukdhukiko Bayan Garchhu Timi Mutuko Taula Khojchhyau
Em................Bm.......Em
Ma Sapana Ko Kura Garchhu

 

End:
Em..............D................Bm..................D
Ma Sapana Ko Kura Garchhu Timi Aakhako Mola Sodhchhyau
Em..............D................Bm....................Em
Ma Dhukdhukiko Bayan Garchhu Timi Mutuko Taula Khojchhyau
Em..............D................Bm..................D
Ma Sapana Ko Kura Garchhu Timi Aakhako Mola Sodhchhyau
Em..............D................Bm....................Em
Ma Dhukdhukiko Bayan Garchhu Timi Mutuko Taula Khojchhyau
Em............Bm............Em
Ma Sapana Ko Kura Garchhu


© hamrochords.com