Hera hera suna na bhani, timro naam maa kati karau/ हेर हेर सुन न भनि, तिम्रो नाम मा कती करौ by Sushant KC

38 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


हेर हेर सुना न भनि, तिम्रो नाम म कती करौ
मेरो साथ रहने त्यो बछ हरु कसरी भुलौ
तिम्रो तस्विर हेरी यो रात हरु कतै रहेचु
दिन भरी फेरी किन तिम्रो याद ले सतै रहेछ । ।

आँखा को यो आसु रोकि, मुतु को यो माया चोपि
कहाँअ जौ माया । । । ।
ठिन्किङ 'बोउत थे डेस व्हेन वे उसेद वाक
होल्दिन एअच ओथेर्स हन्द्स एन्ड वे तल्केद्
एए विल्ल नेवेर लेत योउ क्र्य्, लेत उस फ्लाई तो सोमेव्हेरे फर अक्रोस्स थिस वोर्ल्द्
बुत मेबे इत वस मेअन्त तो, बब्री इ जुस्त सेन्त योउ
ब्रेक्इङ थिस हेअर्त एन्ड ब्रेक्इङ थे लभ
एए विल्ल नेवेर लेत योउ क्र्य्, लेत उस फ्लाईतो सोमेव्हेरे फर अक्रोस्स थिस वोर्ल्द्
हेर हेर सुना न भनेए तिम्रो नाम म कती करौ । ।

उदी उदि जने चारएए झै, भुर्‍अ उदेर कता हरायोउ
पन्ख फजै सरा बादलाई बादल म हरायोउ । । ।
आँखा को यो आसु रोकि, मुतु को यो माया चोपि
कहाँअ जौ माया । । । ।
ठिन्किङ 'बोउत थे डेस व्हेन वे उसेद वाक
होल्दिन एअच ओथेर्स हन्द्स एन्ड वे तल्केद्
एए विल्ल नेवेर लेत योउ क्र्य्, लेत उस फ्लाई तो सोमेव्हेरे फर अक्रोस्स थिस वोर्ल्द्
बुत मेबे इत वस मेअन्त तो, बब्री इ जुस्त सेन्त योउ
ब्रेक्इङ थिस हेअर्त एन्ड ब्रेक्इङ थे लभ
एए विल्ल नेवेर लेत योउ क्र्य्, लेत उस फ्लाई तो सोमेव्हेरे फर अक्रोस्स थिस वोर्ल्द्

ओन्के उपोन अ टाईम योउ वेरे जुस्त व्हाट इ नीदेद्
सो इ'ल्ल नेवेर सय थत इ रेग्रेत योउ ओर सय थत विश्
एए नेवेर मेत योउ, लेत योउ गेत इन्तो म्य हेअर्त ओह बब्री । ।

आँखा को यो आसु रोकि, मुतु को यो माया चोपि
कहाँअ जौ माया । । । ।
कहाँ । । माया । । ।
हेर हेर सुना न भनि, तिम्रो नाम म कती करौ
मेरो साथ रहने यो बछ हरु कसरी भुलौ 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Hera hera suna na bhani, timro naam ma kati karau
mero saath rahane tyo bacha haru kasari bhulau
timro tasvir heri yo raat haru katai rahechu
din bhari feri kina timro yaad le satai rahecha..

Akha ko yo aasu roki, mutu ko yo maya chopi
Kaha jau maya ....
Thinking 'bout the days when we used walk
holdin each others hands and we talked
I will never let you cry, let us fly to somewhere far across this world
But maybe it was meant to, baby I just sent you
Breaking this heart and breaking the love
I will never let you cry, let us flyto somewhere far across this world
Hera hera suna na bhani timro naam ma kati karau..

Udi udi jane chari jhai, Bhurra udera kata harayou
pankha fazai sara baadalai baadal ma harayou...
Akha ko yo aasu roki, mutu ko yo maya chopi
Kaha jau maya ....
Thinking 'bout the days when we used walk
holdin each others hands and we talked
I will never let you cry, let us fly to somewhere far across this world
But maybe it was meant to, baby I just sent you
Breaking this heart and breaking the love
I will never let you cry, let us fly to somewhere far across this world

Once upon a time you were just what I needed
so i'll never say that I regret you or say that wish
I never met you, let you get into my heart oh baby..

Akha ko yo aasu roki, mutu ko yo maya chopi
Kaha jau maya ....
kaha.. maya...
Hera hera suna na bhani, timro nam ma kati karau
mero saath rahane yo bacha haru kasari bhulau