malaai herne/मलाई हेर्ने by Subash Chamling

2 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

मलाई हेर्ने
तियो तिम्रो नजर आज 
बद्लिदै छ 
मलाई चुने 
तियो तिम्रो हात 
मैलीलाई छ
मलाई हेर्ने 
तियो तिम्रो नजर आज
बद्लिदै छ 
मलाई चुने 
तियो तिम्रो हात्
मैलीदै छ 

बद्लिदै छ 
मैलीदै छ 

सारा खुशी हरु
सारा माया हरु
तिम्रो खुशी को निम्ति
आफ्नो धुख भुलि

सारा खुशी हरु
सारा माया हरु
तिम्रो खुशी को निम्ति
आफ्नो धुख भुलि

एती खुशी ले चाए 
ति बिश्वास ले चाए 

मलाई हेर्ने तियो तिम्रो
नजर आज बद्लीदै छ 


मन को बेदना हरु
छातिमा गुम्साउदै हिन्छु
पिदा हरु भित्र छन्
बाहिरा म हास्दै हिन्छु

मन को बेदना हरु
छातिमा गुम्साउदै हिद्छु
पिदा हरु भित्र छन्
बाहिरा म हास्दै हिन्छु
रुना पनि सक्दिना 
मर्न पनि सक्दिना 
मलाई हेर्ने तियो तिम्रो नजर 
आज बद्लिदै छ 
मलाई चुने 
तियो तिम्रो हात आज
मैलीदै छ 
मलाई हेर्ने 
तियो तिम्रो नजर आज 
बद्लीदै छ 
मलाई चुने तियो तिम्रो हात आज
मैलीदै छ 

बद्लिदै छ 
मैलीदै छ

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


malaai herne
tiyo timro najar aaja 
badlidai chha 
malaai chune 
tiyo timro haata 
maileelai chha
malaai herne 
tiyo timro najar aaja
badlidai chha 
malaai chune 
tiyo timro haat
maileedai chha 

badlidai chha 
maileedai chha 

saaraa khusi haru
saaraa maayaa haru
timro khusi ko nimti
aafno dhukha bhuli

saaraa khusi haru
saaraa maayaa haru
timro khusi ko nimti
aafno dhukha bhuli

yeti khusi le chaaye 
ti biswas le chaaye 

malaai herne tiyo timro
najar aaja badleedai chha 


man ko bedanaa haru
chhaatimaa gumsaaudai hinchhu
pidaa haru bhitra chhan
baahira ma haasdai hinchhu

man ko bedanaa haru
chhaatimaa gumsaaudai hidchhu
pidaa haru bhitra chhan
baahira ma haasdai hinchhu
runa pani sakdina 
marna pani sakdina 
malaai herne tiyo timro najar 
aaja badlidai chha 
malaai chune 
tiyo timro haata aaja
maileedai chha 
malaai herne 
tiyo timro najar aaja 
badleedai chha 
malaai chune tiyo timro haat aaja
maileedai chha 

badlidai chha 
maileedai chha