bhirabaat khase uthana hola sajilo - भीरबाट खसे उठ्न होला सजिलो by Shyam Tamot

178 views


Nepali Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF


intro
भीरबाट खसे उठ्न होला सजिलो
आँखाबाट खसे उठ्न साह्रै अप्ठेरो ।
हजुर साह्रै अप्ठेरो ।

verse

भन्छन् बस्न पाउँदैमा थ्याच्च नबस्नू
भन्छन् बोल्न पाउँदैमा प्याच्च नबोल्नू
थ्याच्च बस्नु, प्याच्च बोल्नु होला सजिलो
भाँती पु-याउनुु हुन्छ साह्रै अप्ठेरो ।

verse

सागरभित्र पस्नु बरु होला सजिलो
मनभित्र बस्नु हुन्छ साह्रै अप्ठेरो ।
हजुर साह्रै अप्ठेरो ।
भन्छन् एक हातले मात्र ताली बज्दैन
भन्छन् एक माघले मात्र जाडो जाँदैन

अरुलाई अर्ती दिनु होला सजिलो
आपूmले नै गर्नु पर्दा हुन्छ अप्ठेरो ।

भीरबाट खसे उठ्न होला सजिलो
आँखाबाट खसे उठ्न साह्रै अप्ठेरो ।
हजुर साह्रै अप्ठेरो ।

 

English Content

Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

intro 
bhirabaat khase uthana hola sajilo 
aakhaabaat khase uthana holaa apthero 
hajur saarhai aapthero 

verse

bhanchhan basna paaudaimaa tyaachcha nabasnu 
bhanchhan  bolna paaudaimaa pyaachcha nabolnu 
tyaachcha basnu, pyaachcha bolnu hola sajilo 
bhati puryaaunu hunchha saarhai apthero 

verse

saagarabhirta pasnu baru hola sajilo
mana bhitra basnu hunchha  saarhai apthero 
hajur saarhai apthero 
bhanchhan ek haatale maatra taali bajdaina 
bhanchhan ek maaghale maatra jaaDo jaadaina 

arulai arti dinu holaa sajilo 
aaphule nai garnu  pardaa hunchha pathero 

bhirabaaT khase uthana hola sailo
aakhaabaaT khase uthana saarhai apthero 
hajur saarhai apthero